Verwachte energieopbrengst zonne-energie

De rekenmethode voor zonne-energie wordt berekend met behulp van PVGIS-software ontwikkeld door het Joint Research Centre van de Europese Commissie.

Er zijn een aantal vaste instellingen bij de rekenmethode, waarbij de belangrijkste zijn:

  • de wijze waarop de zonnepanelen zijn gemonteerd is steeds vrijstaand;
  • het type PV-module is steeds kristallijn silicium;
  • de systeemverliezen bedragen steeds 14%, er wordt geen rekening gehouden met de degradatie van het systeem.

De volgende parameters moeten worden ingevoerd:

  • de hellingshoek;
  • de oriëntatie;
  • het piekvermogen.

De methode is ook toepasbaar voor:

  • verschillende oriëntaties van één installatie;
  • verschillende hellingshoeken van één installatie met één oriëntatie;
  • verschillende hellingshoeken én oriëntaties van één installatie.

De details van de berekeningsmethode kan u nalezen in het Ministerieel besluit en in de handleiding.

Published on: 
08-09-2021