Call groene stroom

Dit is de webpagina van de call groene stroom, het investeringssteunprogramma van de Vlaamse overheid voor middelgrote PV-installaties en kleine en middelgrote windturbines.

Rechts heeft u toegang tot het digitaal energieportaal voor subsidieaanvragen en uitbetalingen, de interactieve handleiding noodzakelijk voor het correct indienen van subsidieaanvragen en uitbetalingen en een overzicht van de noodzakelijk extra documenten voor aanvragen. Hieronder vindt u informatie over de lopende calls, de aangekondigde en afgesloten calls.

Lopende calls

Er zijn momenteel geen lopende calls.

Aangekondigde calls

In 2022 organiseren we in totaal drie calls voor middelgrote installaties op basis van zonne-energie en kleine en middelgrote windturbines. Alle informatie over de regelgeving vindt u rechts onder de rubriek 'wetgeving'. 

  • CALL 3, 2022

Voor de derde call wordt een Ministerieel besluit opgemaakt na het afsluiten van de tweede call. De derde call is gepland van 13 oktober 2022 om 9u tot en met 27 oktober 2022 om 16u.

Op basis van de prestaties van de eerste twee in 2022 georganiseerde calls, kan voor de derde call dan het beschikbaar budget worden bepaald. Voor CALL 1 en CALL 2 zijn geen wijzigingen voorzien in de rekenmethode voor de energieopbrengst voor installaties op basis van zonne-energie, noch in de in het Energiebesluit opgenomen maxima.

Afgesloten calls

CALL 2 van 2022 liep van 14 juni 2022 om 9u00 tot en met 28 juni 2022 om 16u00 voor subcall 1 (drijvende PV-installaties, PV installaties op marginale gronden en kleine en middelgrote windturbines) en subcall 2 (overige PV-installaties). 

Subcall 1 heeft een budget van 500.000 euro, subcall 2 een budget van 9.500.000 euro. 

Detailinformatie over deze resultaten en de resultaten van alle andere afgesloten calls en de winnende projecten vindt u onder de rubriek 'Resultaten calls'. 

De eerstvolgende belangrijkste stap voor winnende projectaanvragers is het tijdig bezorgen van het bewijs van de gestelde borg. Dit gebeurt digitaal via het  energieportaal. De termijn voor het stellen van een borg én het bezorgen van bewijs is 60 dagen na de betekening van de beslissing over de subsidieaanvraag. 

 

 

Published on: 
30-06-2022