Call groene warmte, restwarmte, warmtenetten en biomethaan

Wie investeert in nieuwe projecten van

  • groene warmte,
  • restwarmte,
  • warmtenetten of
  • biomethaanproductie

kan steun aanvragen tijdens de jaarlijkse oproep voor projecten ('call').

De call staat open van 15 januari tot en met 15 februari 2019.

Bij elke nieuwe ronde worden de ontvankelijke investeringsprojecten  beoordeeld en gerangschikt. Het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld over de gunstig gerangschikte investeringsprojecten tot de budgettaire enveloppe opgebruikt is.

Let op, niet alle steunregelingen zijn combineerbaar. Steun via deze call is enkel mogelijk voor projecten die niet in aanmerking komen voor andere steun, zoals het certificatensysteem of de ecologiepremie.