Resultaten tweede call

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap organiseerde in het voorjaar van 2019 voor de tweede keer een oproep (call) voor de plaatsing van kleine en middelgrote windturbines. Tot eind april 2019 konden investeerders een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen. In totaal werd 1,3 miljoen euro steun toegekend. De projecten werden beoordeeld op basis van de verhouding tussen de gevraagde steun en de verwachte jaarlijkse elektriciteitsopbrengst van het project. Het best gerangschikte project komt als eerste aan de beurt, daarna het project dat op de tweede plaats staat, tot het beschikbare steunbudget opgebruikt is.

Aan 23 projecten wordt steun toegekend. Dat zijn heel wat meer projecten dan de 14 tijdens de eerste oproep eerder dit jaar. De projecten van de tweede ronde hebben ook minder steun nodig: gemiddeld 729 euro per MWh tegenover 748 euro per MWh tijdens de eerste ronde.

Ook deze keer komen de meeste aanvragen van landbouwbedrijven. De gesteunde projecten bevinden zich dus overwegend in landbouwgebied. Van de 23 turbines zijn er 18 gepland in de provincie West-Vlaanderen, 2 in de provincie Limburg en 3 in de provincie Vlaams-Brabant.

In 22 gevallen gaat het om een driewiekige turbine met een horizontale as. Dat is een kleinere variant van de bekende grootschalige windturbines. Bij de andere  turbine draaien de wieken rond een verticaal as die bovenop de mast staat.

Deze zijn de drieëntwintig winnende projecten van de tweede call: 

project

bod (in euro/MWh)

1

615

2

672

3

680

4

685

5

685

6

685

7

685

8

685

9

685

10

685

11

685

12

685

13

689

14

695

15 696
16 698
17 740
18 742
19 780
20 785
21 861
22 895
23 937
Published on: 
11-02-2021