Carbon Capture Utilisation and Storage

Carbon Capture Utilisation and Storage- kortweg CCUS - is een belangrijke klimaatmaatregel voor de industrie. Bij deze technologie wordt in een eerste stap CO2 afgevangen bij voornamelijk industriële processen. Na opzuivering wordt de CO2 via een schip of een pijpleiding getransporteerd, met het oog op de permanente opslag in de geologische ondergrond (CCS) of voor verwerking in producten (CCU). In navolging van gezaghebbende internationale organisaties zoals het internationaal Energie Agentschap en het VN-klimaatpanel IPCC, ziet Vlaanderen  CCUS als een deel van de oplossing om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen. Vlaanderen beschikt over de knowhow om de CCUS-technologie te ontwikkelen en toe te passen. Bovendien herbergt Vlaanderen verschillende  industriële bedrijven en havens van wereldformaat op een kleine oppervlakte, waardoor we het CO2-transport efficiënt kunnen organiseren.

In Vlaanderen zijn er al verschillende ambitieuze projecten in ontwikkeling. Tegelijk blijven er belangrijke uitdagingen voor de ontwikkeling van de CCUS-technologie. In de eerste plaats kijken we voor de opslag van CO2 naar het buitenland omdat er in Vlaanderen geen realistisch potentieel voor definitieve opslag bestaat. Daarnaast is er ook nood aan de verdere ontwikkeling van afvang-technologieën tegen een competitieve kostprijs en aan de uitbouw van geschikte infrastructuur voor het transport van CO2.

Vlaamse Conceptnota CCUS

Met de goedkeuring van een Vlaamse Conceptnota CCUS op 26 november 2021 wil de Vlaamse Regering de uitrol van CCUS in Vlaanderen versnellen. Hierbij wordt ingezet op zeven hefboomacties. Zo zal onder meer werk gemaakt worden van de uitbouw van geschikte CCUS-infrastructuur, waarbij ook het regelgevend kader voor het transport van CO2 wordt uitgewerkt. Verder wordt de samenwerking met CCUS pionierslanden als Noorwegen en Nederland uitgebouwd. De volledige Conceptnota is hieronder beschikbaar:

Studie CO2 als grondstof/feedstock

In 2016 werd in opdracht van het Departement Leefmilieu een uitgebreide studie uitgevoerd naar de toepassingsmogelijkheden van CCU in Vlaanderen die hier raadpleegbaar is. De studie kan hieronder geconsulteerd worden. 

Published on: 
29-11-2021