Aandeel groene stroom

Het aandeel groene stroom daalde van 12,7% naar 12,3% in 2016. Een forse terugval van de groenestroomproductie in enkele biomassacentrales zorgde voor deze daling. Dat woog zwaarder door dan de stijging van de (onshore) productie van stroom uit wind en zonlicht.