Invulling doelstelling groene energie 2020

Tegen 2020 moet Vlaanderen 25.074 GWh groene energie opwekken. Eind 2016Ā bereikten we 71% van onze doelstelling. Daarmee blijven we op koers om de doelstelling te halen.