Windturbines (onshore)

De productie van windenergie op land blijft stijgen. Als we rekening houden met onze oppervlakte komt Vlaanderen op de derde plaats in de Europese rangschikking.

Totaal vermogen windturbines

1136 MWe

op 30/03/2018
gegevens: distributienetbeheerders