CO2 als grondstof: afvang en gebruik van CO2 (CCU)

Met zogenaamde Carbon Capture & Use technieken (CCU)  is CO2 geen afvalstroom meer, maar een grondstof voor heel wat toepassingen. CO2 werd eerst in de voedingsindustrie gebruikt, en sinds kort wordt CO2 ook gebruikt in de productieprocessen van de chemische industrie en voor de aanmaak van brandstoffen.

De Vlaamse overheid ziet CCU als een veelbelovende optie om de nodige emissiereducties te realiseren in de energie-intensieve industrie omdat:

  • Vlaanderen over heel wat grote CO2-puntbronnen beschikt (o.a. in de havens) en deze bronnen mogelijk bruikbaar zijn voor CCU-projecten

  • Er voldoende expertise is bij de kennisinstellingen om CO2  te herbruiken

Er worden heel wat maatregelen genomen rond het hergebruik van CO2, maar er blijven belangrijke uitdagingen:

  • De meeste mogelijke toepassingen zitten nog in het onderzoekstadium, slechts een beperkt aantal technieken zijn al commercieel inzetbaar
  • Er moet meer duidelijkheid komen over de impact van de verschillende CCU-technieken op de CO2-reductie
  • Hoge kosten voor de afvang van CO2

Omdat CCU vnl. voor procesemissies een belangrijke piste vormen voor CO2-reducties ziet de overheid erop toe dat de belangrijkste Europese regelgevingen een voldoende stimulans vormen voor CCU. Daarnaast worden in opdracht van de Vlaamse overheid ook de meest efficiënte CCU-technieken in kaart gebracht, met onder andere de opmaak van een roadmap van power-to-gas technieken.

Meer informatie