Contactformulier ExpertBase

Wanneer vul ik dit formulier best in?

U heeft een praktische vraag over ExpertBase of een concrete melding over het gebruik van ExpertBase, zoals een vraag om een actie vrij te geven of het melden van een foutmelding.

Zodra u een optie aanduidt, zal er meer informatie verschijnen. Klik nadien op het onderwerp, waarover uw vraag of melding gaat.
TOEGANG
Bent u een werknemer van een organisatie? Dan heeft u enkel toegang tot ExpertBase namens de organisatie, als (1) de onderneming geregistreerd is en het mandaat goedgekeurd werd. (2) u het gebruiksrecht VEA ExpertBase Gebruiker heeft. Ook als u zelf de lokale beheerder bent, heeft u dit gebruiksrecht nodig. (3) u maximum 1 profiel per Gebruiksrecht heeft. Meerdere profielen?. Vraag aan de lokale beheerder om de overbodige profielen te verwijderen, zoals beschreven op https://www.energiesparen.be/toegang-via-gebruikersbeheer > Hoe pas ik een profiel aan?

Welke rechten heb ik in ExpertBase?

Als u toegang heeft tot ExpertBase, kan u dit zelf nakijken via Mijn Gegevens (rechts bovenaan).

Ziet u bij rollen enkel aanvrager staan? Dan kan u de actie indienen.

De rol dossierbeheerder betekent dat u het dossier kan aanvullen.

Aandachtspunt: de lokale beheerder mag maar één rol aanduiden. Heeft u meerdere rollen? Dan kan dit kan hinder veroorzaken. Vraag aan de lokale beheerder om de overbodige rollen te verwijderen.

Externe partij zoals een installateur of consultant toegang geven

U kan externe partijen toegang geven tot uw dossier. Dit doet u in ExpertBase via een actie. Let op, een externe partij kan geen actie indienen. Als het VEA vragen heeft over een ingediende actie (= status Aan te vullen), kan de externe dossierbeheerder met schrijfrechten een antwoord geven op de openstaande vragen. De aanvullende informatie kan pas door VEA behandeld worden, als deze ingediend zijn door de aanvrager.

Lokale beheerder
De lokale beheerder is de persoon die door de verantwoordelijke van de onderneming gemachtigd werd om andere werknemers van de organisatie toegang te geven of te ontnemen via Gebruikersbeheer. Via dit formulier kan u de lokale beheerder wijzigen of navragen wie de lokale beheerder is. Onderaan in dit formulier kan u extra informatie geven.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
EXPERTBASE
De status van het dossier kan u opvolgen in ExpertBase. Op de startpagina ziet u rechts van de nieuwsberichten of er openstaande acties zijn. Ziet u een dossier in de kolom Vul aan? Dan betekent dit dat er bepaalde punten nog verduidelijkt moeten worden. VEA kan enkel aanvragen en acties behandelen met de status In behandeling.
De documenten die u aanduidt, zullen toegevoegd worden in uw dossier.
CERTIFICATEN
De groenestroom- en warmte-krachtcertificaten en garanties van oorsprong vindt u in de certificatendatabank van de VREG. Meer informatie vindt u op www.energiesparen.be/waar-kan-ik-de-certificaten-terugvinden

Toegang tot certificaten

Om toegang te hebben tot de certificaten moet u beschikken over het recht VREG TradeBase Rekeninghouder. De lokale beheerder kan u dit recht geven.

Aanmaak certificaten

De groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten worden uiterlijk twee maanden na de productiemaand aangemaakt als alle gegevens tijdig overgemaakt werden en de installatie voldoet aan de voorwaarden. Bijvoorbeeld de productiegegevens van de maand mei worden overgemaakt aan het VEA op 14 juni. Uiterlijk tegen eind juli zullen de certificaten toegekend worden. Mogen we u vragen, ons enkel te contacteren als deze termijn voorbij is.

Waarom is mijn dossier geblokkeerd?

De reden van een blokkering kan u nagaan in het detail van uw dossier. Als de reden herkeuring is, moet u een periodieke keuring via de wijzigingsactie in ExpertBase overmaken.

CONTACTGEGEVENS
Onderstaand mailadres wordt enkel gebruikt voor u te informeren over de vraag die u stelde in dit formulier. Wenst u contactgegevens te wijzigen? Dan moet u in de toepassing aanmelden via Mijn Gegevens (rechts bovenaan) om deze te passen.