Contactgegevens en voorkeuren aanpassen in ExpertBase

U kan op ieder moment uw contactgegevens en voorkeuren aanpassen.

Hoe pas ik mijn contactgegevens en bankrekeningnummer aan?
Ik wil dossiergerelateerde mails op een andere e-mailadres ontvangen
Ik wil de beslissing digitaal ontvangen
Wat moet ik doen bij een adres- of naamswijziging?
Wat moet ik doen als het ondernemingsnummer wijzigt?

Hoe pas ik mijn contactgegevens en bankrekeningnummer aan?

 • Meld aan in het VREG-platform.
 • Klik rechts bovenaan op Mijn Gegevens.
 • Klik rechts onderaan in het scherm Registratie bekijken op de knop Wijzigen.
 • Klik op tabblad Bedrijfsgegevens. Als u dit tabblad niet ziet, bent u aangemeld als een privépersoon.
 • Controleer de contactgegevens en het bankrekeningnummer. Pas deze aan indien nodig.
 • Ga naar tabblad Voorkeuren. Duid bij E-mailinstellingen aan of u een e-mail wil ontvangen als:
  •  de certificaten of garanties van oorsprong worden toegekend.
  • de certificaten of garanties van oorsprong gaan vervallen.
 • Klik (rechts beneden) op de knop Opslaan.

Enkel een gebruiker met het gebruiksrecht VREG TradeBase Rekeninghouder met het profiel Verantwoordelijke kan dit wijzigen. Dit recht kan u vragen aan de lokale beheerder.

Ik wil dossiergerelateerde mails op een andere e-mailadres ontvangen

Dossiergerelateerde mails zijn mails over de status van uw dossier, zoals dossier (on)volledig, blokkering wegens herkeuring.

 • Meld aan in ExpertBase.
 • Klik rechts bovenaan op Mijn Gegevens.
 • Klik rechts onderaan in het scherm Registratie bekijken op de knop Wijzigen.
 • Ga naar tabblad Voorkeuren.
 • Klik op de zwarte pijl naast Communicatie ExpertBase.
 • Vink Ik wil op volgende e-mailadres(sen de communicatie over de dossiers ontvangen aan.
 • Duid bij beslissing aan of u de beslissing enkel digitaal of via aangetekend schrijven wil ontvangen.
 • Klik (rechts beneden) op de knop Opslaan.

Enkel een gebruiker met het gebruiksrecht VEKA ExpertBase Gebruiker en het profiel Aanvrager kan dit wijzigen. Dit recht kan u vragen aan de lokale beheerder.

Ik wil de beslissing digitaal ontvangen

 • Meld aan in ExpertBase.
 • Klik rechts bovenaan op Mijn Gegevens.
 • Klik rechts onderaan in het scherm Registratie bekijken op de knop Wijzigen.
 • Ga naar tabblad Voorkeuren.
 • Klik op de zwarte pijl naast Communicatie ExpertBase.
 • Duid bij beslissing aan dat u de beslissing enkel digitaal wil ontvangen.
 • Klik (rechts beneden) op de knop Opslaan.

Enkel een gebruiker met het gebruiksrecht VEKA ExpertBase Gebruiker en het profiel Aanvrager kan dit wijzigen. Dit recht kan u vragen aan de lokale beheerder.

Wat moet ik doen bij een adres- of naamswijziging?

Meld deze wijziging zodra deze wijziging zichtbaar is in het KBO.

Wat moet ik doen als het ondernemingsnummer wijzigt?

Bij wijziging van het ondernemingsnummer of de onderneming die de certificaten of garanties van oorsprong  ontvangt, moet u dit onmiddellijk melden. De overdracht staaft u best met een ondertekende verklaring.

Het is belangrijk dat u de wijziging tijdig meldt, zodat de certificaten en garanties van oorsprong aan de juiste partij toegekend worden. Bij laattijdige melding kunnen er certificaten of garanties van oorsprong toegekend zijn op de vorige certificaatgerechtigde. Als dit het geval is, dan moet u dit onderling oplossen.

Registratie van de overnemer

Als de overnemende partij nog niet gekend is in ExpertBase, dan moet u deze eerst registreren.

Stel de verklaring op

Voor een vlotte verwerking van de overdracht, stelt u best een ondertekende verklaring op. Deze verklaring moet zeker onderstaande informatie bevatten:

 • Type wijziging: de wijziging kort omschrijven
 •  Datum van de wijziging: vanaf wanneer de wijziging ingaat
 •  Identificatie van de installatie:
 • Betrokkenen:
  • Gegevens van de overlatende partij: naam, ondernemingsnummer en contactgegevens
  • Gegevens van de overnemende partij: naam, ondernemingsnummer en contactgegevens
   Er kan maar één certificaatgerechtigde worden aangeduid.
 •  Toekenning certificaten aan de overnemende partij, start vanaf productiemaand:
  Aandachtspunt: Certificaten die reeds toegekend werden blijven op naam van de overlatende partij.
 •  (Eventueel) Extra info of verduidelijking:
  • (indien gewenst) De dossiernaam mag aangepast worden naar:
  • (indien achterstallige certificaten) De nog niet aangemaakte certificaten moeten toegekend worden aan:
 • Datum ondertekening
 • Naam en handtekening(en) van de betrokken partijen

Bij ontvangst van deze melding met stavingstukken zal de toekenning van certificaten tijdelijk stopgezet worden totdat de overdracht volledig verwerkt is.

Published on: 
14-08-2019