Wat verandert er tijdens de coronacrisis?

De strijd tegen het coronavirus is voor iedereen de grootste prioriteit.
Tijdens deze crisisperiode passen we onze dienstverlening aan en zorgen we voor een aantal tijdelijke maatregelen. 

Algemeen

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap werkt maximaal van thuis uit. Onze medewerkers blijven bereikbaar via de gewone telefoonnummers en mailadressen.

De mails worden zoals altijd intern verdeeld en beantwoord.
Poststukken worden nog aanvaard, maar omdat de meeste medewerkers niet op kantoor zijn, met vertraging behandeld. Bezorg uw poststukken waar mogelijk digitaal.
Fysieke vergaderingen worden vervangen door een online alternatief of verplaatst.

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap doet er alles aan om de dienstverlening zo goed mogelijk te garanderen.

Belangrijk: bekijk regelmatig het officiële corona-nieuws op de overheidswebsite: https://www.info-coronavirus.be/nl/

EPC bij verkoop en verhuur van een woning

Tijdelijke maatregel in het kader van de coronacrisis

Bij het verkopen van een woning:  van 20 maart tot en met 17 januari 2021 moet het EPC pas aanwezig zijn op het ogenblik van het verlijden van de authentieke akte. 

Bij het verhuren van een woning: van 20 maart tot en met 17 oktober 2020 moet het EPC pas aanwezig zijn op het ogenblik dat de huurovereenkomst wordt afgesloten.

Meer informatie en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze verschuiving

EPB bij nieuwbouw en renovatie

Tijdelijke maatregelen in het kader van de coronacrisis

De uiterste termijn voor het indienen van een EPB-aangifte  wordt in bepaalde dossiers  opgeschort gedurende de periode van een noodsituatie (120 dagen). 

Meer informatie en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de opschorting.

Plaatsbezoeken voor de opmaak van een EPB-aangifte, ventilatieverslag en luchtdichtheidstest zijn toegestaan. De Federale Regering bevestigde op 19 november dat plaatsbezoeken toegestaan zijn wanneer moet voldaan worden aan wettelijke verplichtingen. Respecteer bij plaatsbezoeken steeds de afstands- en hygiënemaatregelen. Meer info

Groene energie en WKK: einddatum indienstname verlengd

Tijdelijke maatregel in het kader van de coronacrisis


Investeerders in groene energie die hun installatie in 2020 of 2021 in dienst moesten nemen, krijgen extra tijd.
De einddatum voor de indienstname wordt verlengd met 120 dagen voor 

  • groene-energie- en warmtekrachtinstallaties op basis van certificaten,
  • kleine en middelgrote windmolens op basis van investeringssteun en
  • projecten nuttige groenewarmte, restwarmte en biomethaan op basis van investeringssteun.

Meer informatie en voorwaarden in het besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 2020

Terugbetaling energielening

Tijdelijke maatregel in het kader van de coronacrisis

De Vlaamse overheid stelt de kapitaalsterugbetaling van de energieleningen (via het energiehuis) automatisch met drie maanden uit. Dit uitstel gaat in vanaf 20 april 2020. 
De leners worden hiervan op de hoogte gebracht door hun energiehuis. Leners die hun afbetaling zonder onderbreking willen laten verderlopen, moeten dat aan hun energiehuis melden.

Tegemoetkoming water- en energiefactuur bij tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke maatregel in het kader van de coronacrisis

Een werknemer die tijdelijk werkloos werd door de coronacrisis, kan van de Vlaamse overheid een financiële tegemoetkoming voor 1 maand krijgen voor de betaling van de water- en energiefactuur.

Het bedrag is gebaseerd op een gemiddelde van de uitgaven per maand voor water en energie (elektriciteit, gas/stookolie/andere energiebronnen).

Meer informatie en voorwaarden op vlaanderen.be

VlaamseOverheidVoorElkaar
Published on: 
25-10-2021