Wat verandert er tijdens de coronacrisis?

De strijd tegen het coronavirus is voor iedereen de grootste prioriteit.
Tijdens deze crisisperiode passen we onze dienstverlening aan en zorgen we voor een aantal tijdelijke maatregelen. 

Algemeen

Het Vlaams Energieagentschap werkt maximaal van thuis uit. Onze medewerkers blijven bereikbaar via de gewone telefoonnummers en mailadressen.

De mails aan energie@vlaanderen.be worden zoals altijd intern verdeeld en beantwoord.
Poststukken worden nog aanvaard, maar omdat de meeste medewerkers niet op kantoor zijn, met vertraging behandeld. Bezorg uw poststukken waar mogelijk digitaal.
Fysieke vergaderingen worden vervangen door een online alternatief of verplaatst.

Het Vlaams Energieagentschap doet er alles aan om de dienstverlening zo goed mogelijk te garanderen.

Belangrijk: bekijk regelmatig het officiële corona-nieuws op de overheidswebsite: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Groene energie en WKK: einddatum indienstname verlengd

Tijdelijke maatregel in het kader van de coronacrisis


Investeerders in groene energie die hun installatie in 2020 of 2021 in dienst moesten nemen, krijgen extra tijd.
De einddatum voor de indienstname wordt verlengd met 120 dagen voor 

  • groene-energie- en warmtekrachtinstallaties op basis van certificaten,
  • kleine en middelgrote windmolens op basis van investeringssteun en
  • projecten nuttige groenewarmte, restwarmte en biomethaan op basis van investeringssteun.

Meer informatie en voorwaarden in het besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 2020

Tegemoetkoming water- en energiefactuur bij tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke maatregel in het kader van de coronacrisis

Een werknemer die tijdelijk werkloos werd door de coronacrisis, kan van de Vlaamse overheid een financiële tegemoetkoming voor 1 maand krijgen voor de betaling van de water- en energiefactuur.

Het bedrag is gebaseerd op een gemiddelde van de uitgaven per maand voor water en energie (elektriciteit, gas/stookolie/andere energiebronnen).

Meer informatie en voorwaarden op vlaanderen.be

Terugbetaling energielening

Tijdelijke maatregel in het kader van de coronacrisis

De Vlaamse overheid stelt de kapitaalsterugbetaling van de energieleningen (via het energiehuis) automatisch met drie maanden uit. Dit uitstel gaat in vanaf 20 april 2020. 
De leners worden hiervan op de hoogte gebracht door hun energiehuis. Leners die hun afbetaling zonder onderbreking willen laten verderlopen, moeten dat aan hun energiehuis melden.

EPC bij verkoop en verhuur van een woning

Tijdelijke maatregel in het kader van de coronacrisis

Bij het verkopen van een woning:  van 20 maart tot en met 17 januari 2021 moet het EPC pas aanwezig zijn op het ogenblik van het verlijden van de authentieke akte. 

Bij het verhuren van een woning: van 20 maart tot en met 17 oktober 2020 moet het EPC pas aanwezig zijn op het ogenblik dat de huurovereenkomst wordt afgesloten.

Meer informatie en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze verschuiving

EPB bij nieuwbouw en renovatie

Tijdelijke maatregelen in het kader van de coronacrisis

Als de uiterste indientermijn van uw EPB-aangifte binnen deze coronaperiode valt, is een uitstel tot 120 dagen toegestaan. Het VEA stemt haar controles op het naleven van de procedures uiteraard af op deze beslissing. 

Meer informatie en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de verlenging.

Plaatsbezoeken in bewoonde panden kunnen opnieuw vanaf 11 mei 2020, mits u de regels van 'social distance' kunt respecteren. Volg de FAQ's van het Crisiscentrum (onderdeel 'handelszaken en winkels').

Premie zero-emissievoertuigen: levering uitgesteld?

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir nam ook een beslissing voor particulieren of autodeelbedrijven, vzw's en houders van vergunningen van taxidiensten die in 2019 nog elektrische wagens bestelden met het oog op het krijgen van de uitdovende zero-emissie premie. Zij hadden nog tot 31 oktober 2020 om de premie aan te vragen. Omdat er mogelijks latere leveringen zullen zijn door de coronacrisis, wordt die deadline uitgesteld tot en met 1 maart 2021. De noodzaak aan een bestelbon van ten laatste 31 december 2019 blijf van kracht.  De premie moet ook altijd aangevraagd worden binnen de 3 maand na de eerste inschrijving van het voertuig. 

Meer info en aanvraagprocedure www.energiesparen.be/zev

Doe de drie checks