De actie verlenging steunperiode

Heeft u een groenestroominstallatie met een startdatum voor 1 januari 2013, waarvan de steunperiode voorbij is?
En wilt u terug groenestroomcertificaten ontvangen? Controleer dan eerst of de installatie in aanmerking komt voor een verlenging.

Dien de actie verlenging steunperiode in, als de steunperiode (bijna) afgelopen is. Vermeld deze actie of er wijzigingen zijn uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld het vervangen of herijken van meters. Ook als de installatie ongewijzigd is, meldt u dit in tabblad Toelichting.

Voeg zeker volgende bijlagen toe:

  • Het overzicht meetapparatuur. Neem alle metingen die relevant zijn voor de berekening van de groenestroomcertificaten (ook de hulpdiensten).
  • Het energiestroomdiagram die de huidige situatie weergeeft.
  • Enkel relevant voor biogasinstallaties. De geactualiseerde tabel inpustromen in tab Energiebronnen.
  • Het volledig keuringsverslag in Metingen (periodieke keuring)
    • Bij een volledige keuring moet alle meetapparatuur beschikken over een geldig ijkcertificaat.

Zodra u deze actie indient en de status In behandeling is, kan u geen wijzigingen meer aanbrengen in het dossier.

Wilt u een wijziging melden, maar is dit niet mogelijk in ExpertBase? Meld dit via het contactformulier ExpertBase. U zal binnen de vijf werkdagen info krijgen over de volgende stappen.

Published on: 
23-04-2019