Defect of herijking melden

In het VEKA-besluit keuringsvereisten paragraaf 2.2.1 wijziging type B.2 verduidelijkt het VEKA welke informatie aangeleverd moet worden bij de vervanging of uitbouw van een meetinstrument.

Hoe u dit praktisch best meldt, is uitgebreid beschreven in hetpdf bestandStappenplan defect melden (983 kB). Herijkingen of reparaties waarbij het meetinstrument wordt uitgebouwd en later opnieuw ingebouwd kunnen ook op deze manier gemeld worden.

 1. Defect melden
  Breng het VEKA onmiddellijk bij de vaststelling van een defect op de hoogte via een wijzigingsactie in ExpertBase.
 2. Maandelijkse rapportering van meetgegevens
  Vanaf de vaststelling van het defect tot en met de vervanging van de defecte meter, moet u in de rapportering van de maandelijkse productiegegevens duidelijk vermelden voor welke meetapparatuur geen correcte waarde(s) geregistreerd konden worden.
 3. Herstelling of herijking isĀ uitgevoerd
  Zodra het meettoestel vervangen is en er terug een correcte registratie voor de meting(en) kan gebeuren, moet u dit via de wijzigingsactie waarin u VEKA op de hoogte bracht van het defect melden in ExpertBase.
 4. Keuringsverslag
  Bij een defect aan een meettoestel, moet de vervanging en de keuring uitgevoerd zijn ten laatste zes maanden na de vaststelling van het defect. In de overige gevallen (bijvoorbeeld bij een herijking) moet de keuring zijn uitgevoerd ten laatste zes maanden na de uitbouw.
Published on: 
04-07-2019