Definitieve aanvraag

U kan bij het VEA een definitieve aanvraag indienen voor een groenestroom- of warmte-krachtproductie-installatie (met uitzondering van zonnepanelen) die in werking is. Op basis van de meegedeelde gegevens in uw definitieve aanvraag wordt een beslissing genomen. In deze beslissing staat of u recht heeft op aanvaardbare certificaten en hoe deze berekend worden.

Aandachtspunten:

  • Voor installaties met een vermogen kleiner dan 200 kW, is het belangrijk dat de aanvraag binnen het jaar na de AREI-keuring wordt ingediend.
  • De startdatum en representatieve projectcategorie kan eens vastgelegd in de principebeslissing niet meer gewijzigd worden.
  • Wijzigingen ten opzichte van de principeaanvraag kunnen tot gevolg hebben dat de startdatum  en de principebeslissing niet geldig zijn voor het uitgevoerde project.

Hoe kan ik een definitieve aanvraag indienen?

De definitieve aanvraag moet u opstarten en indienen in ExpertBase (= dossierdatabank). Als u geen principebeslissing heeft maakt u een nieuw dossier aan.

Als u reeds een principebeslissing heeft, dan moet u de definitieve aanvraag opstarten in het bestaande dossier.

Als het dossier ontbreekt in het overzicht van de dossiers, vul dan het contactformulier ExpertBase in. In het contactformulier duidt u aan dat u een vraag heeft over ExpertBase en vult u de rubriek dossier opladen volledig in. Het VEA zal u binnen de tien werkdagen op de hoogte brengen van de verdere stappen.

Nuttige websites

Wenst u groenestroomcertificaten aan te vragen voor uw zonnepanelen, dan moet u uw distributienetbeheerder (Eandis of Infrax) contacteren.