'Digitale meter moet en zal rendement van zonnepanelen behouden'

  • 24 augustus 2018

Hoewel het beleid rond de digitale meter en de terugdraaiende teller geen bevoegdheden zijn van het VEA, kregen ook wij de afgelopen dagen vragen van bezorgde burgers.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein reageert formeel: 'We hebben het vertrouwen in zonnepanelen steen voor steen moeten heropbouwen, dat laat ik niet terug afbreken. De digitale meter moet en zal het rendement van zonnepanelen behouden.' In het ontwerpdecreet is beslist dat er voor de bestaande installaties (in dienst genomen tot eind 2020) een overgangsregeling komt waarbij je de terugdraaiende teller behoudt gedurende 15 jaar vanaf de indienstname.

Vanaf 2019 start de uitrol van de digitale meter. Van bij het begin heeft Vlaams minister van Energie Bart Tommelein daarbij een compensatieregeling voorzien voor de terugdraaiende teller. In het ontwerpdecreet is dat principe duidelijk opgenomen: de digitale meter blijft voor de bestaande installaties (in dienst genomen tot eind 2020) 15 jaar vanaf de indienstname van de zonnepanelen virtueel terugdraaien.

Bart Tommelein: 'Hoe de compensatieregeling wordt berekend op het niveau van de distributienettarieven, is echter een bevoegdheid van de VREG. Het is dus aan de regulator om te beslissen op welke manier het rendement van de zonnepanelen behouden blijft. Dat kan op twee manieren. De digitale meter zou álles virtueel terug kunnen draaien, ook het nettarief, dan blijft de situatie zoals vandaag. Of de VREG zou kunnen beslissen om enkel nettarieven aan te rekenen op wat mensen van het net gebruiken, de reële afname dus. Dan zal de teller niet terugdraaien op het deeltje van het distributienettarief, maar dan verdwijnt wel het prosumententarief. Ook dan blijft het rendement dus zoals vandaag. We zijn hierover in overleg met de VREG. Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen. Eén ding is zeker: zonnepanelen moeten en zullen hun rendement behouden met de digitale meter.’

Voor nieuwe installaties vanaf 2021 werkt de Vlaamse regering aan een alternatief compensatiesysteem.

‘We hebben de digitale meter nodig voor de energietransitie, uitstel zou daarom geen goede zaak zijn. Maar er zullen pas digitale meters komen voor zonnepanelen als er duidelijkheid is’, aldus Bart Tommelein.

Published on: 
24-08-2018