Info voor opleidings- en vormingsinstellingen - EPC bestaande woongebouwen

Organiseren van een basisopleiding en examen voor kandidaat-energiedeskundigen type A

1) Opleidingsinstellingen die een basisopleiding voor kandidaat-energiedeskundigen type A willen organiseren, moeten erkend zijn door het VEA.

2) Instellingen die een examen voor kandidaat-energiedeskundigen type A willen organiseren, moeten erkend zijn door het VEA.

3) Een geregistreerde medewerker van de exameninstelling moet de resultaten van het examen en de gegevens van de opleiding opladen in de energieprestatiedatabank.

Organiseren van permanente vorming voor bestaande energiedeskundigen type A

1) Vormingsinstellingen die permanente vorming willen organiseren voor energiedeskundigen type A moeten erkend zijn door het VEA.

2) Een geregistreerde medewerker geeft de aanvraag voor een permanente vorming in in de energieprestatiedatabank. Het VEA keurt de aanvraag goed of af. Erkende vormingen komen in een tabel.

3) De geregistreerde medewerker van de vormingsinstelling geeft de deelnemers door via de energieprestatiedatabank.

Andere opleidingen
EPC voor publieke gebouwen

Een EPC voor publieke gebouwen wordt opgemaakt door een erkende energiedeskundige type C of een interne energiedeskundige. Om erkend te kunnen worden als energiedeskundige type C moet men een erkende opleiding volgen en slagen in het bijhorende examen. Er is geen permanente vorming voor energiedeskundigen type C.

Vrijwillige energieaudit voor particulieren

Particulieren kunnen een energiedeskundige type B contacteren voor een energieaudit van hun woning. Om erkend te kunnen worden als energiedeskundige type B moet men een erkende opleiding volgen.

EPB

Kandidaat-verslaggevers moeten een basisopleiding volgen tot verslaggever en bovendien over het juiste diploma beschikken. Daarna moeten ze slagen voor een bijhorend examen.

NIEUWSRUBRIEK
  • SAVE THE DATE - 19 juni of 21 juni 2018: verplichte train de trainer over de aanpassingen aan het EPC vanaf 1/1/19. Uitnodiging volgt!
  • Vanaf 1 januari 2018 moeten geslaagde studenten zich binnen de 12 maanden na datum van behalen getuigschrift registreren op de energieprestatiedatabank.
Inhoudelijke info mbt het EPC