Wie komt in aanmerking?

Zowel ondernemingen als andere aanvragers behoren tot de doelgroep.

De steun wordt niet verleend aan aanvragers die tot een doelgroep behoort waarvoor de Vlaamse Regering een energiebeleidsovereenkomst definitief heeft goedgekeurd, en die de aanvrager niet heeft ondertekend of die hij niet naleeft.

Als het gaat om de benutting van restwarmte binnen een bedrijf dat kan toetreden totde energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiƫnte in de Vlaamse energie-intensieve industrie (voor VER- en niet-VER-bedrijven), komen de maatregelen enkel in aanmerking indien het bedrijf voor deze vestiging is toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst en de energiebeleidsovereenkomst naleeft, en voor zover het bedrijf niet verplicht is om deze maatregel uit te voeren om te voldoen aan de verplichtingen van die energiebeleidsovereenkomst.

De aanvrager mag op de indieningsdatum van de steunaanvraag geen achterstallige schulden hebben bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en geen procedure op basis van Europees of nationaal recht hebben lopen waarbij een toegekende steun wordt teruggevorderd.

Belangrijk voor ondernemingen

De steunregeling valt onder de voorwaarden vermeld in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. De aanvrager is verantwoordelijk voor de naleving van de voorwaarden van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Published on: 
13-12-2018