Dubbelglasnorm

Vanaf 2020 treedt de dubbelglasnorm in werking. Er zullen 3 of 9 strafpunten worden toegekend naargelang het om 1 raam dan wel om meerdere ramen met enkele beglazing gaat.

Vanaf 2021 zal de woningcontroleur ook rekening kunnen houden met de energiescore van de woning, zoals vermeld op het EPC. Het ontbreken van dubbele beglazing wordt niet aangekruist op het technisch verslag als de energiescore van de woning lager ligt dan de door de Vlaamse regering vastgestelde grenswaarde. Deze grenswaarden zijn:

  • 600 kWh/m² voor een open bebouwing
  • 550 kWh/m² voor een halfopen bebouwing
  • 450 kWh/m² voor een gesloten bebouwing
  • 400 kWh/m² voor een appartement

Het ontbreken van dubbel glas zal geleidelijk aan zwaarder doorwegen in de beoordeling van de woningkwaliteit en kan vanaf 2023 leiden tot de ongeschiktverklaring van uw woning zodra er meerdere ramen met enkele beglazing aanwezig zijn en niet voldaan is aan de hierboven vermelde grenswaarden.

Meer informatie vindt u op de website van Wonen Vlaanderen.

Published on: 
06-01-2017