Hoe schakel ik over van een stookolieketel op een alternatief?

Als u wil overschakelen op een meer duurzame verwarmingstechnologie, vergeet dan niet de stookolietank buiten gebruik te stellen, en tijdig uw overstap te plannen. Zo komt u niet in de kou te zitten.

Wil u advies over de mogelijkheden, specifiek voor uw woning? Voor begeleiding kunt u bij een Energiehuis in uw buurt terecht (gratis), maar ook bij een BENOvatiecoach, een bouwprofessional of een architect.

Wenst u over te schakelen op aardgas? Hou er dan rekening mee dat er enige tijd over gaat voordat de aardgasaansluiting gebruiksklaar staat. Als u wil overschakelen naar een warmtepomp, is het aan te raden om een onvoldoende geïsoleerde woning vooraf eerst bijkomend te isoleren.  

Verplicht buiten gebruik stellen van de stookolietank

Wat u precies moet doen, hangt af van het volume van de tank, het doel, en of de tank bovengronds (niet-ingegraven) dan wel ondergronds (ingegraven) is. 

Meer info over het definitief buiten gebruik stellen van een stookolietank vindt u op vlaanderen.be. 

Tip! Sommige gemeenten verstrekken een premie voor de sanering van stookolietanks of organiseren een groepsaankoop voor het buiten gebruik stellen van stookolietanks. Via www.premiezoeker.be of de website van uw gemeente, kunt u nagaan of dit in uw gemeente het geval is. 

Published on: 
24-02-2021