Verbod op het plaatsen en vervangen van stookolieketels

procent stookolieCijfers tonen aan dat in Vlaanderen/België veel woningen verwarmd worden met stookolie, in vergelijking met andere Europese landen. [Bron figuur: REG-enquëte 2019]

Stookolie is een van de meest vervuilende fossiele energiebronnen. Ongeveer 40% van de broeikasgasemissies van woningverwarming is afkomstig van het gebruik van stookolie. En dat, om slechts 16% van de woningen te verwarmen. 

In het licht van de energietransitie en de overgang naar duurzame energie, moet het gebruik van stookolie de komende jaren afgebouwd worden, ten voordele van minder vervuilende brandstoffen. 

Vlaanderen is niet de enige regio die beslist heeft om het gebruik van stookolie voor gebouwverwarming af te bouwen. Verschillende andere Europese lidstaten zoals bijvoorbeeld Oostenrijk, Denemarken en Duitsland hebben al maatregelen genomen om het gebruik van stookolie te beperken. 

Regelgeving

Wijziging van het Energiedecreet van 22/10/2021: artikel 3 

Published on: 
22-11-2021