Ecologiepremie (EP-Plus)

Met de ecologiepremie wil de Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om hun productieproces en –gebouwen milieuvriendelijk en energiezuinig te maken. De Vlaamse overheid neemt daarbij een gedeelte van de extra investeringskosten die een dergelijke investering met zich brengt, voor haar rekening.

Investeringen die in aanmerking komen voor de ecologiepremie plus worden vermeld op een technologieënlijst (LTL). Aan elke technologie is wordt een ecoklasse A of B toegekend, afhankelijk van het milieu- en of energievoordeel (kosteneffectiviteit) van de technologie. De nettosteun die aan elke technologie wordt toegekend varieert naargelang het type investering, de ecoklasse, de grootte van de onderneming (kmo of go), het vermelde meerkostpercentage en de in aanmerking komende componenten. De steun wordt verleend door het Agentschap Innoveren & Ondernemen en dient voor de start van de investeringen digitaal aangevraagd te worden.

Published on: 
23-08-2017