Budgetmeter voor elektriciteit

Als de klant na opzeg van een leveringscontract door de leverancier, geen nieuw leveringscontract afsluit bij een andere leverancier, levert de distributienetbeheerder verder tegen betaling elektriciteit en/of aardgas.

Indien de klant de facturen van zijn netbeheerder niet correct betaalt, dan zal de netbeheerder binnen de 60 dagen na het verzenden van een aangetekende ingebrekestelling gratis een budgetmeter plaatsen. Zo kan de klant verder elektriciteit of aardgas afnemen, en is de netbeheerder toch zeker van betaling van de door hem geleverde energie.

Hoe werkt een budgetmeter ?

Een budgetmeter werkt met een betaalkaart, die de klant op voorhand oplaadt in een oplaadpunt (een klantenkantoor van de distributienetbeheerder of het plaatselijk OCMW). Op die manier kan de klant elektriciteit verbruiken totdat het voorafbetaalde bedrag op de kaart op is. Als het bedrag op de kaart opgebruikt is, valt men nog niet onmiddellijk zonder stroom. De distributienetbeheerder stelt de budgetmeter namelijk zo in dat nog een beperkt hulpkrediet verrekend aan de sociale maximumprijs beschikbaar is.

Als u ziet dat uw budgetmeter op hulpkrediet loopt, is het hoog tijd om uw kaart terug te gaan opladen. Het hulpkrediet moet u ook betalen. Dat wordt geregeld bij de eerstvolgende oplading van uw kaart.

Belangrijk: ook wie een budgetmeter heeft, kan  recht hebben op de sociale maximumprijs.

Ook voor verbruik van elektriciteit via de budgetmeter krijgt u een jaarlijkse eindafrekening. Dat komt omdat de budgetmeter werkt met een richtprijs die licht kan afwijken van de reële elektriciteitsprijs.