Opzegging leveringscontract elektriciteit en/of aardgas

De leverancier mag het leveringscontract voor elektriciteit en/of aardgas opzeggen:

  • als de klant binnen de 15 kalenderdagen na de aangetekende verzending van de ingebrekestelling voor wanbetaling niet reageert;
  • of als de klant de afspraken die hij maakt met de leverancier nadien niet nakomt.

Bij opzeg van een leveringscontract bezorgt de leverancier de klant een opzegbrief die de einddatum vermeldt van de opzegtermijn. Die bedraagt minstens 60 kalenderdagen. De schulden bij de leverancier blijven in elk geval bestaan en moeten betaald worden.

Als de klant voor het einde van de opzegtermijn geen contract met een andere leverancier afsluit, is er geen tijdige leverancierswissel mogelijk. Dan neemt de distributienetbeheerder de levering van elektriciteit en/of aardgas over van de leverancier die de klant heeft opgezegd. Op die manier valt de klant dus niet zonder energie. De distributienetbeheerder blijft elektriciteit (op vol vermogen) en/of gas leveren en factureert wat de klant verbruikt.