Wat zijn de voordelen?

 

 • Leveranciers mogen geen kosten aanrekenen aan beschermde afnemers voor het verzenden van herinneringsbrieven en ingebrekestellingen bij niet-betaling van de elektriciteits- en aardgasfactuur;
 • De distributienetbeheerders organiseren voor beschermde afnemers specifieke informatiesessies rond rationeel energiegebruik, bijvoorbeeld in samenwerking met de OCMW’s;
 • De premies van de netbeheerders voor energiebesparende investeringen zijn hoger dan voor andere afnemers en er zijn specifieke acties voor beschermde afnemers:
  • Beschermde afnemers hebben recht op hogere premies: xlsx bestandPremies beschermde afnemers 2019def.xlsx (13 kB)
  • Beschermde afnemers hebben recht op een kortingbon van 150 euro bij aankoop van een energiezuinige koelkast of energiezuinige wasmachine;
  • Beschermde afnemers hebben recht op een premie voor de plaatsing van een condenserende ketel in een bestaande woning of appartement;
  • Beschermde afnemers en andere kwetsbare groepen hebben altijd recht op een gratis huishoudelijke energiescan;
  • Beschermde afnemers en andere kwetsbare groepen komen in aanmerking voor de huur-en-isolatiepremie voor private huurwoningen.