Sociale maximumprijzen

Sommige personen en gezinnen genieten van sterk verlaagde elektriciteits- en aardgasprijzen. De federale overheid legt de sociale maximumprijs voor het hele land halfjaarlijks vast. De sociale maximumprijs is in principe de prijs die de goedkoopste leverancier van elektriciteit en/of aardgas in België aanbiedt in het gebied van de netbeheerder met de laagste nettarieven. Meer informatie vindt u op de site van de Federale Overheidsdienst Economie.

Voor aardgas bestaat er één enkele sociale maximumprijs. Voor elektriciteit bestaat er een sociale maximumprijs voor het enkelvoudig tarief (dagteller), het tweevoudig tarief (dag- en nachtteller) en het exclusief nachttarief (enkel nachtteller).

Het sociaal tarief is niet van toepassing op: 

  • tweede verblijfsplaatsen; 
  • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen bv de gang, trappenhal,…; 
  • verbruik als professionele klant (als zelfstandige of in een bedrijf); 
  • tijdelijke aansluitingen.

De federale energieregulator CREG publiceert de sociale maximumprijzen op haar website.