Hoe vraagt u de sociale maximumprijs aan?

In principe wordt de sociale maximumprijs automatisch toegekend en hoeft de betrokkene geen attest meer aan te leveren aan zijn leverancier. In de praktijk zijn er soms nog problemen met de automatische toekenning, zodat een attest in dergelijke gevallen toch nog nodig is.

Energieleveranciers kunnen geen sociaal tarief aanrekenen wanneer ze niet over een attest beschikken, hetzij automatisch toegestuurd door de FOD Economie, hetzij toegestuurd door de klant.