Projecten met energieconsulenten

Het Energiebesluit van 19 november 2010 bepaalt het kader waarin de minister bevoegd voor energie subsidies kan toekennen aan energieconsulentenprojecten (artikel 7.2.14 tot en met 7.2.20).

Energieconsulenten 2017-2019

Op 30/09/2016 besliste de Vlaamse regering op voorstel van minister van Energie Bart Tommelein om 1,6 miljoen euro vrij te maken voor projecten van energieconsulenten in de periode 2017-2019.

Verenigingen die energiearmoede aanpakken, collectieve renovatieprojecten stimuleren en hernieuwbare energieprojecten bevorderen, kunnen intekenen.

Voor de totale oproep is een bedrag van 1,6 miljoen euro voorzien, per project is er een maximumbudget van 150.000 euro per jaar. De energieconsulenten moeten zich toespitsen op één doelgroep en binnen elk project wordt één voltijdse medewerker ondersteund.

De call werd geopend op 10 oktober 2016. Voorstellen kunnen tot uiterlijk  18 november 2016 worden ingediend bij het VEA.

De projectoproep en de documenten om een aanvraag in te dienen, kan u hier downloaden:


Lopende energieconsulentenprojecten 2014 - 2016

DOELGROEP HUISHOUDENS

De realisatie van het Energierenovatieprogramma 2020: het wegwerken van alle energieverslindende woningen tegen 2020 door het plaatsen van dakisolatie, hoogrendementsbeglazing en condensatieketels

Samenlevingsopbouw (kansarmen)

Leen Smets

Wannes Starckx

leen.smets@samenlevingsopbouw.be
wannes.starckx@samenlevingsopbouw.be
Gezinsbond

Pieter Ledeganck

Ivo Aerts

energieconsulent@gezinsbond.be

Komosie

An Coninx An.coninx@komosie.be

DOELGROEP LANDBOUWBEDRIJVEN

Het verhogen van de energie-efficiëntie in landbouwbedrijven: sensibilisering én acties die tot effectieve energiebesparingen leiden door te investeren in energiebesparende maatregelen

Boerenbond Consult

 Elvie Plevoets

energie@innovatiesteunpunt.be

DOELGROEP BOUWPROFESSIONALS  

Het mee helpen realiseren van een breed maatschappelijk draagvlak voor de bouw van bijna-energieneutrale woningen als standaard voor nieuwbouwwoningen vanaf 2021. De geleidelijke aanscherping van de EPB-eisen voor nieuwbouw noopt tot continue sensibilisering en ondersteuning van bouwprofessionals. Bijzondere aandacht gaat naar luchtdicht bouwen, het vermijden van koudebruggen, correct ventileren en de kwaliteitsvolle installatie van hernieuwbare energie installaties.

De kwaliteitsvolle realisatie van het Energierenovatieprogramma 2020: het wegwerken van alle energieverslindende woningen tegen 2020 door het plaatsen van dak-, muur- en vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing en energiezuinig schrijnwerk en energiezuinige verwarming

NAV (architecten) Angeliques Verspeurt energieconsulent@nav.be

meer info

Bouwunie (aannemers)

Mieke Bonnarens
Luc Dedeyne
mieke.bonnarens@bouwunie.be luc.dedeyne@bouwunie.be
Vlaamse Confederatie Bouw (aannemers)

Bertrand Waucquez

Vanhelden Tim

bertrand.waucquez@vcb.be

tim.vanhelden@vcb.be

 Voor meer informatie over de energieconsulenten kan u terecht op roel.vermeiren@vea.be