Informatie voor (toekomstige) energiedeskundigen type A

Nieuws

Nieuw inspectieprotocol sinds 1/01/2022

Werken aan de Energieprestatiedatabank

  • In het weekend van 28/01/2022 (20:00) – 30/01/2022 (23:30) worden onderhoudswerken doorgevoerd aan de Windows-servers binnen de Vlaamse overheid. Gedurende dit tijdsvenster zal er een tijdelijke onderbreking van ongeveer één uur zijn in de beschikbaarheid van de Energieprestatiedatabank en Audit Grote Ondernemingen.
Wat ging eraan vooraf?

Een EPC wordt opgesteld per gebouw(eenheid). Uit de vragen uit de helpdesk is gebleken dat de volgorde waarin de energiedeskundige te werk moet gaan, niet altijd duidelijk is: eerst moet bepaald worden of een EPC moet worden opgemaakt en welk EPC, dan pas mag worden gestart met de bepaling van de nodige invoergegevens.

Het inspectieprotocol gaat in principe over de werkwijzen die de energiedeskundige moet volgen tijdens de inspectie ter plaatse en de manier waarop de gegevens moeten worden gemeten en omgezet in de certificatiesoftware.

Alles wat vooraf gaat aan de opmaak van het EPC en verband houdt met het EPC toepassingsgebied en de afbakening van een gebouw en een gebouweenheid, werd daarom uit het inspectieprotocol verwijderd.

De informatie over het toepassingsgebied en de uitzonderingen op het toepassingsgebied zijn op de website te vinden: 

De afbakening van een gebouw, een gebouweenheid en de bepaling van de bestemming staan in het handige 'Wegwijs in het EPC per gebouw(eenheid)' dat de werkwijze van het Gebouwenregister uitlegt met duidelijke stappenplannen. 

Nog uit de vragen uit de helpdesk blijkt dat heel wat energiedeskundigen onvoldoende kennis hebben van de formulestructuur. Neem het document door voor een beter begrip van de toe te passen werkwijzen.

Het inspectieprotocol werd in 2021 onder de loupe genomen door een werkgroep van heel actieve energiedeskundigen en een toekomstige energiedeskundige. Het VEKA ging aan de slag met de constructieve opmerkingen. Bepaalde delen werden visueel of structureel herwerkt, zoals delen I,II en III. Ook werd vooraan een doorlopende inhoudstafel ingevoegd.

Buiten deze eerder vormelijke wijzigingen zijn er ook enkele inhoudelijke wijzigingen. Het aantal grote wijzigingen werd beperkt gehouden. De belangrijkste wijzigingen staan opgelijst in deel I, zijn opgenomen in het inspectieprotocol met een bruine tekstkleur en werden bijkomend aangeduid met een *, zodat u ze snel kunt terugvinden.

Uit de kwaliteitscontroles is gebleken dat men regelmatig schildelen of gegevens vergeet op te meten tijdens het plaatsbezoek. Een checklist zou dergelijke vergetelheden kunnen helpen voorkomen. Ook de werkgroep had aangegeven dat een opnameformulier nuttig zou zijn voor beginnende energiedeskundigen. Het VEKA werkte daarom een handige checklist uit die u zelf kunt aanpassen naar uw wensen en behoeften.

Nieuw in de software

De bewijsstukken die werden gebruikt bij de opmaak van het EPC, worden vanaf 2022 aangeduid in de EPC-software. Deze bewijsstukken verschijnen dan op het certificaat. Het is dus mogelijk dat niet alle ontvangen documenten van de aanstiplijst gebruikt worden, bijvoorbeeld als het geen aanvaarde bewijsstukken zijn.

In de kijker: EPC praktijksessies over het EPC GD en KNR

Bekwaam u in de opmaak van een EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw en een EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen.

Het VEKA stelde in 2021 opnieuw een uitgebreid en leerrijk oplossingspakket op van een appartementsgebouw met handelspand in Nazareth. Erkende vormingsinstellingen organiseren de vormingen. U vindt meerdere aangeboden vormingen in de vormingstabel.

Nazareth 3D model
Verplichting aanwezigheid EPC GD in functie van aantal gebouweenheden

Op 9 juli 2021 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring over de bijsturing van het tijdstip waarop men moet beschikken over een  EPC van de gemeenschappelijke delen. Eerst komen de grote appartementsgebouwen aan de beurt, goed voor 25% van het bestand van appartementsgebouwen.  De kleinere appartementsgebouwen vertegenwoordigen het grootste aandeel van de appartementsgebouwen. Er wordt voor deze groep dan ook meer tijd voorzien om het EPC GD te laten opstellen, zodat iedereen tijdig over het EPC GD kan beschikken. Wanneer het EPC moet aanwezig zijn, wordt bepaald door het aantal gebouweenheden die aanwezig zijn in het appartementsgebouw. 

  • MAATREGELEN Covid-19

betreffende de opmaak van EPC's. 

PLAATSBEZOEKEN

De opmaak van een EPC moet gebeuren op basis van een inspectie ter plaatse en kan dus niet van op afstand gebeuren.

Plaatsbezoeken zijn toegestaan, ook als het EPC niet in het kader van wettelijke verplichtingen wordt opgemaakt. Tijdens de plaatsbezoeken moeten de social distancing en hygiënemaatregelen gerespecteerd worden.

De coronamaatregelen hebben een impact voor EPB en andere processen. Bekijk het op energiesparen.be/corona

In geval bovenstaande info wijzigt op basis van federale of Vlaamse beslissingen zal het VEKA hiervoor een communicatie uitsturen.

Belangrijk: ga regelmatig zelf naar de officiële overheidswebsite over corona voor de laatste stand van zaken: https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Wat u moet weten
  • Een afgedrukt EPC moet met de hand ondertekend zijn om geldig te zijn.
  • Vanaf 2022 mogen bij verkoop enkel nog EPC's gebruikt worden met een energielabel (sinds 2019)
  • Een niet-residentiële eenheid kan niet langer geïntegreerd worden in een EPC van een wooneenheid en omgekeerd --> per gebouweenheid wordt er een EPC opgesteld
  • Weet meer over
Direct naar...