Informatie voor (toekomstige) energiedeskundigen type A

Nieuws

Werken aan de Energieprestatiedatabank

  • in het weekend van 26/11/2021 (20:00) tot 28/11/2021 (23:30)

    • Gedurende dit tijdsvenster zal er een tijdelijke onderbreking van ongeveer één uur zijn in de beschikbaarheid van de Energieprestatiedatabank en Audit Grote Ondernemingen.
  • op 04/12/2021 (11:00 – 23:00) 
    • Gedurende dit tijdsvenster zal er een tijdelijke onderbreking van ongeveer één uur zijn in de beschikbaarheid van de Energieprestatiedatabank.
In de kijker: EPC praktijksessies over het EPC GD en KNR

Dit jaar zijn er opnieuw EPC praktijksessies. Neem deel en bekwaam u in de opmaak van een EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw en een EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen.

Het VEKA stelt een gebouw uit Nazareth ter beschikking van oktober t/m december 2021.

Het VEKA stelde opnieuw een uitgebreid en leerrijk oplossingspakket op.

Erkende vormingsinstellingen organiseren de praktijksessies. U vindt meerdere aangeboden vormingen in de vormingstabel.

Verplichting aanwezigheid EPC GD in functie van aantal appartementen

Op 9 juli 2021 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring over de bijsturing van het tijdstip waarop men moet beschikken over een  EPC van de gemeenschappelijke delen. Eerst komen de grote appartementsgebouwen aan de beurt, goed voor 25% van het bestand van appartementsgebouwen.  De kleinere appartementsgebouwen vertegenwoordigen het grootste aandeel van de appartementsgebouwen. Er wordt voor deze groep dan ook meer tijd voorzien om het EPC GD te laten opstellen, zodat iedereen tijdig over het EPC GD kan beschikken. Een appartementsgebouw beschikt over minstens 2 wooneenheden.

APPARTEMENTSGEBOUWEN MET TIJDSTIP WAAROP EPC GD MOET BESCHIKBAAR ZIJN
minstens 15 gebouweenheden 1 januari 2022
5 tot en met 14 gebouweenheden 1 januari 2023
2 wooneenheden tot en met 4 gebouweenheden 1 januari 2024

voorbeeld:

  • Van een appartementsgebouw met een broodjeswinkel en een kinepraktijk op het gelijkvoers en 2 appartementen op de 2 bovenliggende verdiepingen, moet het EPC GD beschikbaar zijn vanaf 1 januari 2024. Er zijn immers 4 eenheden in het gebouw.
Software: bugs en workarounds
  • Zonnekaart

Vanwege een update van de Zonnekaart worden de aankoopprijzen voor zonnepanelen en zonneboiler niet meer automatisch overgenomen in de EPC-software. Er wordt aan gewerkt om deze automatisering opnieuw te implementeren, maar ondertussen is het dus nodig om de aankoopprijzen uit de Zonnekaart handmatig over te nemen in de EPC-software.

Bij zonnepanelen is het belangrijk om de aankoopprijs over te nemen die niet werd verminderd met het premiebedrag. 

PV: kostprijs zonder premie
  • MAATREGELEN Covid-19

betreffende de opmaak van EPC's. 

PLAATSBEZOEKEN:

De opmaak van een EPC moet gebeuren op basis van een plaatsbezoek en kan dus niet vanop afstand gebeuren.

Plaatsbezoeken zijn toegestaan, ook als het EPC niet in het kader van wettelijke verplichtingen wordt opgemaakt. Tijdens de plaatsbezoeken moeten de social distancing en hygiënemaatregelen gerespecteerd worden.

De coronamaatregelen hebben een impact voor EPB en andere processen. Bekijk het op energiesparen.be/corona

In geval bovenstaande info wijzigt op basis van federale of Vlaamse beslissingen zal het VEKA hiervoor een communicatie uitsturen.

Belangrijk: ga regelmatig zelf naar de officiële overheidswebsite over corona voor de laatste stand van zaken: https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Goed om weten

Een afgedrukt EPC moet met de hand ondertekend zijn om geldig te zijn.

Direct naar...