Informatie voor (toekomstige) energiedeskundigen type A

EPC-NIEUWS

  • 29 februari - 1 maart 2020 - Onderhoudswerken windows servers

Op 29 februari 2020 & 1 maart 2020 worden de windows servers binnen de Vlaamse overheid geüpdatet. Naar aanleiding van deze werken kunnen toepassingen gedurende maximaal 1 uur niet beschikbaar zijn. Voor het Vlaams Energieagentschap betekent dit een mogelijke onderbreking in de beschikbaarheid van de Energieprestatiedatabank en Audit Grote Ondernemingen.

  • 22 februari 2020 - Onderhoudswerken forward proxies

Op 22 februari 2020 worden de forward proxy servers binnen de Vlaamse overheid vervangen door nieuwe toestellen. Naar aanleiding van deze werken kunnen toepassingen tussen 9u en 12u tijdelijk niet beschikbaar zijn. Voor het Vlaams Energieagentschap betekent dit een mogelijke onderbreking in de beschikbaarheid van de Energieprestatiedatabank en Audit Grote Ondernemingen.

  • 20 februari 2020 - Onderhoudswerken zonnekaart

Op 20 februari 2020 worden onderhoudswerken doorgevoerd op de servers van de zonnekaart. Naar aanleiding van deze werken kan de zonnekaart tussen 12u en 18u  met korte onderbrekingen tijdelijk niet beschikbaar zijn. 

  • Gebouwenregister - wat te doen bij ontbrekende gegevens?

Indien de ID van een eenheid, een gebouw of de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw niet kan geselecteerd worden, kan u een melding indienen bij het Vlaams Energieagentschap. U stuurt hiervoor een mail naar energie@vlaanderen.be, waarbij u aangeeft welke gegevens ontbreken. Belangrijk: het is nodig om bij de melding een situatieschets of plan van elke verdieping mee te sturen waarop de circulatie (toegangen, interne circulatie) en voorzieningen (keuken, badkamer, toiletten) aangeduid zijn. Uw melding wordt door VEA vervolgens via een uniform platform toegewezen aan de verantwoordelijke stad of gemeente. Enkel de betrokken stad of gemeente kan immers (na controle) de gegevens in het gebouwenregister aanpassen. Zodra de aanpassing is doorgevoerd, zijn de wijzigingen eveneens beschikbaar in de energieprestatiedatabank en wordt u hiervan door het Vlaams Energieagentschap op de hoogte gebracht. Het Vlaams Energieagentschap heeft als gebruiker van het gebouwenregister geen enkel recht om zelf wijzigingen door te voeren.

  • 16 december 2019 - release nieuwe certificatiesoftware

Op 16 december 2019 wordt het nieuwe inspectieprotocol van kracht. De publicatie van het nieuwe inspectieprotocol gebeurt samen met de release van de bijhorende software. Het is mogelijk dat hierdoor de energieprestatiedatabank 's ochtends enkele uren onbeschikbaar is. Hou hiermee rekening in uw planning.

  • 6 juni 2019 - ontwerpversie van de Evaluatienota 2018

De ontwerpversie van de Evaluatienota 2018: EPC-methode, EPB-eisen en EPB-methode is nu online te raadplegen.