Informatie voor (toekomstige) energiedeskundigen type A

Nieuws
 • Algemene perfomantieproblemen netwerk Vlaamse overheid => opgelost

Verschillende interne en externe applicaties van de Vlaamse overheid ondervinden performatieproblemen of zijn helemaal niet bereikbaar wegens algemene netwerkproblemen binnen de de Vlaamse overheid.

Voor het Vlaams Energieagentschap betekent dit een mogelijke storing in het correct functioneren van onderstaande externe toepassingen:

- de energieprestatiedatabank (en leeromgeving)

- expertbase

- audit grote ondernemingen

De IT-partner van de Vlaamse overheid stelt alles in het werk om alle toepassingen ontsloten via het netwerk zo snel mogelijk opnieuw correct beschikbaar te stellen.

=> Update 10/12/2018 - 12u45: de netwerkproblemen werden verholpen en de toepassingen functioneren opnieuw naar behoren

 • Vergeet uw permanente vorming voor 2018 niet!

Wilt u uw erkenning als energiedeskundige type A behouden? Vergeet dan niet om in 2018 6 uur permanente vorming met verplichte inhoud te volgen over de aanpassingen aan het het energieprestatiecertificaat, het inspectieprotocol, de certificatiesoftware en de veelgemaakte fouten. Vanaf 2019 moeten deze aanpassingen bij de opmaak van EPC’s toegepast worden.
U kunt een vorming kiezen uit het erkende aanbod in de
vormingstabel van 2018

 • Onderhoudswerken servers Vlaamse Overheid  in december 2018

In het weekend van 14/12/2018 (20u) - 15/12/2018 (8u) worden alle servers binnen de Vlaamse Overheid geüpdatet. 

In de hierboven vermelde tijdsperiodes kunnen de toepassingen van het Vlaams Energieagentschap tijdelijk even niet beschikbaar zijn.

 • Vanaf 15 februari 2018 zijn federale tokens bovendien niet langer oneindig bruikbaar.
 1. De standaard geldigheidsperiode voor een nieuw federaal token zal 24 maanden bedragen.
 2. De geldigheidsperiode voor een reeds bestaand federaal token zal korter zijn. Hoe kort is afhankelijk van hoe lang geleden het token geactiveerd werd.
 3. Hoe ouder je federaal token, hoe sneller je zal moeten vernieuwen. Minimum blijft een token vanaf 15 februari 2018 nog 14 maanden geldig.
 4. Wanneer de geldigheidsperiode ten einde loopt zal je hiervan per e-mail geïnformeerd worden via het e-mailadres dat je ingaf in je persoonlijke Digitale Sleutels (zie bericht hieronder):
  1. Je krijgt een eerste e-mail twee maanden voor de vervaldatum.
  2. Je krijgt een tweede e-mail twee weken voor de vervaldatum als je nog geen actie ondernomen hebt. Er zal steeds een link in de e-mail staan die je kan gebruiken om de nodige stappen te ondernemen.
  3. Als je Digitale Sleutel vervallen is, zal je deze niet meer kunnen gebruiken. Je zal moeten aanmelden met je eID en aangesloten kaartlezer om deze te heractiveren.

De nieuwe federale tokens worden enkel nog elektronisch afgeleverd in een afzonderlijke mail in de vorm van een pdf-document dat je kan afdrukken of digitaal bewaren. Eens je een dergelijk nieuw token gekregen hebt, kan je het oude niet langer gebruiken.

Bent u een erkende energiedeskundige type A en wilt u uw erkenning behouden? Dan moet u jaarlijks  permanente vorming volgen. In 2018 moet u 6 uur vorming volgen.