Informatie voor (toekomstige) energiedeskundigen type A

Software en Energieprestatiedatabank
  • Energieprestatiedatabank

13/03 - 14/03

In het weekend van 13 maart – 14 maart 2021 worden onderhoudswerken doorgevoerd aan de Linux-servers binnen de Vlaamse overheid. Het is mogelijk dat de Energieprestatiedatabank en Audit Grote Ondernemingen gedurende één uur niet bereikbaar zijn. Gelieve hiermee rekening te houden in uw planning.

  • Zonnekaart

Vanwege een update van de Zonnekaart worden de aankoopprijzen voor zonnepanelen en zonneboiler niet meer automatisch overgenomen in de EPC-software. Er wordt aan gewerkt om deze automatisering opnieuw te implementeren, maar ondertussen is het dus nodig om de aankoopprijzen uit de Zonnekaart handmatig over te nemen in de EPC-software.

Bij zonnepanelen is het belangrijk om de aankoopprijs over te nemen die niet werd verminderd met het premiebedrag. 

PV: kostprijs zonder premie
  • MAATREGELEN Covid-19

betreffende de opmaak van het EPC bij verkoop van residentiële en kleine niet-residentiële gebouwen.

PLAATSBEZOEKEN:

De opmaak van een EPC moet gebeuren op basis van een plaatsbezoek en kan dus niet vanop afstand gebeuren.

Sinds 30 oktober werden de coronamaatregelen verstrengd. Plaatsbezoeken zijn toegestaan wanneer er moet voldaan worden aan de wettelijke verplichtingen. Tijdens de plaatsbezoeken moeten de social distancing en hygiënemaatregelen gerespecteerd worden.

  • Bij verkoop is het belangrijk op de hoogte te zijn van het tijdelijk uitstel dat werd verleend aan de wettelijke verplichting van het moment waarop een EPC moet beschikbaar zijn. Zie punt 1 hierboven.
  • Bij verhuur van een woning, appartement of kleine niet-residentiële eenheid moet het EPC echter wel aanwezig zijn van zodra het gebouw of de eenheid te huur wordt aangeboden (vb. in een advertentie, op een website of via andere bekendmakingen). Alle informatie over de advertentieplicht leest u op onze website.

Ook voor EPB en andere processen hebben de coronamaatregelen een impact. Bekijk het op energiesparen.be/corona

In geval bovenstaande info wijzigt op basis van federale of Vlaamse beslissingen zal het VEKA hiervoor een communicatie uitsturen.

Belangrijk: ga regelmatig zelf naar de officiële overheidswebsite over corona voor de laatste stand van zaken: https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Direct naar...