Informatie voor (toekomstige) energiedeskundigen type A

EPC-NIEUWS

In situaties waar een wooneenheid niet over een eigen afsluitbare toegang beschikt, is het niet mogelijk om een EPC op te maken, omdat de wooneenheid niet als aparte eenheid in het gebouwenregister beschikbaar is.  De definitie van wooneenheid wordt daarom aangepast naar de definitie die het gebouwenregister hanteert.

Het bijhorende inspectieprotocol gaat van kracht op 01/06/2020.

U leest er alles over in de EPC-flash van 18/05/2020.

MAATREGELEN Covid-19

betreffende de opmaak van het EPC bij verkoop en verhuur van residentiële en kleine niet-residentiële gebouwen.

Om meer ademruimte te bieden aan zowel eigenaars, immobiliënkantoren als energiedeskundigen en om het aantal plaatsbezoeken te beperken, heeft de Vlaamse Regering, op voorstel van minister Demir, op 3 april 2020 beslist om het tijdstip waarop het EPC moet beschikbaar zijn bij verkoop en verhuur tijdelijk te verschuiven.

1. BESCHIKBAARHEID VAN HET EPC

Bij VERKOOP:  

 • Van 20 maart 2020 tot en met 17 januari 2021 moet het EPC pas aanwezig zijn op het moment dat de authentieke akte wordt verleden.
 • Tijdens die periode is het toegelaten om in commerciële advertenties geen label, kengetal en adres of certificaatnummer te vermelden als er nog geen EPC beschikbaar is.
 • ls op het moment van de authentieke akte geen EPC aanwezig is, dan moet de notaris dit melden aan het VEA.

Bij VERHUUR:

 • Van 20 maart 2020 tot en met 17 oktober 2020 moet het EPC pas aanwezig zijn op het moment dat de huurovereenkomst wordt verleden.
 • Tijdens die periode is het toegelaten om in commerciële advertenties geen label, kengetal en adres of certificaatnummer te vermelden als er nog geen EPC beschikbaar is.

Gedurende de periode van de coronamaatregelen zullen er dan ook geen controles op aanwezigheid en publicatieverplichting omtrent het EPC worden uitgevoerd door het VEA.

Let op:

 • De verplichting om over een EPC te beschikken, vervalt niet. Enkel het moment waarop dit beschikbaar moet zijn verschuift tijdelijk voor de reeds lopende verkoops- en verhuurprocedures. De koper/huurder heeft hier dan ook nog steeds recht op. In de uitzonderlijke gevallen waar een verkoop is doorgegaan zonder EPC, blijft de notaris een melding doen aan het VEA indien geen EPC aanwezig is bij de akte.
   

2. PLAATSBEZOEKEN:

De opmaak van een EPC moet gebeuren op basis van een plaatsbezoek en kan dus niet vanop afstand gebeuren.

 • Sinds 11 mei kunnen terug plaatsbezoeken gebeuren in het kader van de opmaak van het EPC mits rekening te houden met de social distance en hygiënemaatregelen.  

Ook voor EPB en andere processen hebben de coronamaatregelen een impact. Bekijk het op energiesparen.be/corona

In geval bovenstaande info wijzigt op basis van federale of Vlaamse beslissingen zal het VEA hiervoor een communicatie uitsturen.

Belangrijk: ga regelmatig zelf naar de officiële overheidswebsite over corona voor de laatste stand van zaken: https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Software en energieprestatiedatabank
 • 30 & 31 mei 2020 - Update Linux-servers

Op 30 en 31 mei 2020 worden updates doorgevoerd op de Linux-servers binnen de Vlaamse overheid. Gedurende deze updates zijn toepassingen gedurende een kleine tijdsspanne niet toegankelijk.

Voor het Vlaams energieagentschap betekent dit een tijdelijke onderbreking in de beschikbaarheid van de Energieprestatiedatabank en Audit Grote Ondernemingen in de loop van de hierboven vermelde data.

 • Nieuwe release Gebouwenregister met succes uitgevoerd

Agentschap Informatie Vlaanderen heeft de nieuwe release van het gebouwenregister succesvol uitgevoerd op 8/5/2020. Alle CRAB-updates van april en mei zijn daarbij ook beschikbaar in het gebouwen- en adressenregister. Vanuit VEA wordt nog een antwoord verstuurd aan de indieners van de verwerkte meldingen.

Goed om te weten
 • 16 december 2019 - release nieuwe certificatiesoftware

Op 16 december 2019 wordt het nieuwe inspectieprotocol van kracht. De publicatie van het nieuwe inspectieprotocol gebeurt samen met de release van de bijhorende software. Het is mogelijk dat hierdoor de energieprestatiedatabank 's ochtends enkele uren onbeschikbaar is. Hou hiermee rekening in uw planning.

 • 6 juni 2019 - ontwerpversie van de Evaluatienota 2018

De ontwerpversie van de Evaluatienota 2018: EPC-methode, EPB-eisen en EPB-methode is nu online te raadplegen.