Informatie voor (toekomstige) energiedeskundigen type A

NIEUWS
  • 27 december 2019 - IT-test disaster recovery omgeving Vlaamse overheid

Hou in uw eindejaarsplanning rekening met het feit dat de Energieprestatiedatabank op 27/12/2019 mogelijks niet beschikbaar zal zijn ten gevolge een algemene IT-test binnen de Vlaamse overheid.  

Tijdens deze IT-test zal worden nagegaan of de recent geconfigureerde disaster recovery omgeving van Vlaamse overheid kan worden ingezet om toegang tot kritieke applicaties te garanderen in geval van volledig verlies van het primaire datacenter.

  • 16 december 2019 - release nieuwe certificatiesoftware

Op 16 december 2019 wordt het nieuwe inspectieprotocol van kracht. De publicatie van het nieuwe inspectieprotocol gebeurt samen met de release van de bijhorende software. Het is mogelijk dat hierdoor de energieprestatiedatabank 's ochtends enkele uren onbeschikbaar is. Hou hiermee rekening in uw planning.

  • 6 juni 2019 - ontwerpversie van de Evaluatienota 2018

De ontwerpversie van de Evaluatienota 2018: EPC-methode, EPB-eisen en EPB-methode is nu online te raadplegen.

  • 16 april 2019 - 2 nieuwe EPC's in 2020

Vanaf 2020 worden er twee nieuwe energieprestatiecertificaten ingevoerd: het EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen en het EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.