Mijn VerbouwLening en Energielening+ via energiehuis

Mijn VerbouwLening: 0% tot 60.000 euro 

Vanaf 1 september 2022 wordt de energielening tot 15.000 euro via het energiehuis in uw gemeente, vervangen door een renteloze Mijn VerbouwLening tot 60.000 euro, af te betalen op een termijn van maximaal 25 jaar, eveneens aan te vragen via het energiehuis. De details van Mijn VerbouwLening moeten nog finaal worden vastgelegd door de Vlaamse Regering. 

De doelgroep wordt gewijzigd naar de doelgroep eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomenscategorie van Mijn VerbouwPremie en de doelgroep van private verhuurders. 

Via de website vlaanderen.be kunt u meer informatie nalezen over Mijn VerbouwLening. 

Via de website mijnenergiehuis.be kunt u de contactgegevens van het energiehuis in uw buurt opzoeken. U kunt er ook terecht voor advies om uw energiefactuur te verlagen, voor ondersteuning bij de aanvraag van energiepremies en met al uw vragen over energiebesparing.

Energielening 0% tot 15.000 euro: prioritaire doelgroep

Deze lening wordt vanaf 1 september 2022 vervangen door Mijn VerbouwLening.

Enkel de prioritaire of kwetsbare doelgroep kan nog tot 31 augustus  2022 een energielening afsluiten tot 15.000 euro, terug te betalen over termijn van 10 jaar, intrest 0%. 

Het gaat om volgende doelgroepen:

  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
  • huishoudens die recht hebben op een verwarmingstoelage van het verwarmingsfonds (Check voor alle voorwaarden zeker ook nog  https://www.verwarmingsfonds.be/index.php/wie-heeft-er-recht-op) en met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan
    • €  20.764 verhoogd met € 3.844 per persoon ten laste (bedragen voor energieleningen 2022). 
  • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
  • beschermde afnemers;
  • gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal
    • 32.980 euro verhoogd met 1.720 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug) - (bedragen voor energieleningen 2022).

Naast de prioritaire doelgroep hebben ook personen met uitsluitend nachttarief recht op de renteloze energielening. 

Energielening+ 0% tot 60.000 euro na erfenis of schenking van niet-energiezuinige woning

Indien u vanaf 2021 een woning geschonken of na erfenis krijgt met een slechte energieprestatie, kan u terecht bij het energiehuis voor het afsluiten van een energielening+ tot 60.000 euro. Het belangrijkste verschilpunt met het renteloze renovatiekrediet (na aankoop van een woning) is dat bij de energielening+ niet met een rentesubsidie wordt gewerkt, maar dat de lening van bij aanvang renteloos wordt toegekend. Indien na 5 jaar de vooropgestelde resultaatsverplichting niet wordt behaald, zal het onterecht verleende rentevoordeel worden gecompenseerd door de omzetting naar een hogere rentevoet (zijnde de wettelijke rentevoet die geldt in het jaar waarin het krediet wordt afgesloten). 

Welke woningen komen in aanmerking? 

Een belangrijke voorwaarde is dat de woning of het appartement op het ogenblik van de erfenis of schenking een slecht EPC-label  heeft (opgemaakt vanaf 2019). E of F in geval van woningen, D, E of F in geval van appartementen. Binnen de 5 jaar na verwerving dient er een aanzienlijke beter EPC-label gehaald te worden. 

Wie zich engageert om de woning naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 60.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 45.000 euro en voor label C is dat 30.000 euro. Wie zich engageert om een appartement naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 45.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 30.000 euro. Het engagement is een resultaatsverplichting.

Let op: enkel indien bij erfenis of schenking vanaf vanaf 2021, kan u een energielening+ aanvragen. De datum van het overlijden, bepaalt de datum van de erfenis. 

Lening 0%: niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen

Bepaalde niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw's,...) kunnen vanaf 1 januari  2021 tot 15.000 euro lenen aan 0% (op tien jaar).

Published on: 
19-08-2019