Energielening 2020

COVID-19: belangrijke info inzake de terugbetaling van uw energielening.

De Vlaamse overheid stelt de kapitaalsterugbetaling van de energieleningen (via het energiehuis) automatisch met drie maanden uit. Dit uitstel gaat in vanaf 20 april 2020. 
De leners worden hiervan op de hoogte gebracht door hun energiehuis. Leners die hun afbetaling zonder onderbreking willen laten verderlopen, moeten dat aan hun energiehuis melden.

Energielening aanvragen

U kunt een energielening aanvragen bij het energiehuis  in uw gemeente.

Via de website mijnenergiehuis.be kunt u de contactgegevens van het energiehuis in uw buurt opzoeken. U kunt er ook terecht voor advies om uw energiefactuur te verlagen, voor ondersteuning bij de aanvraag van energiepremies en met al uw vragen over energiebesparing.

Lening 2%: algemene doelgroep

De lening aan 2% voor de algemene doelgroep kon slechts tot en met 2018 worden afgesloten. Sinds 2019 bestaat deze lening niet meer.

Lening 0%: eigenaars die verhuren via een sociaal verhuurkantoor

Ook deze lening bestaat niet meer en kon slechts tot en met 2018  worden afgesloten.

Lening 0%: prioritaire doelgroep

Enkel de prioritaire of kwetsbare doelgroep kan nog een energielening afsluiten tot 15.000 euro, terug te betalen over termijn van 10 jaar, intrest 0%. 

Het gaat om volgende doelgroepen:

 • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
 • huishoudens die recht hebben op een verwarmingstoelage van het verwarmingsfonds (Check voor alle voorwaarden zeker ook nog  https://www.verwarmingsfonds.be/index.php/wie-heeft-er-recht-op) en met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan
  • € 18.730,66 verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste (bedragen voor energieleningen 2019) 
  • € 19.105,58 verhoogd met € 3.536,95 per persoon ten laste (bedragen voor energieleningen 2020) 
 • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
 • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
 • beschermde afnemers
 • gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal
  • 31.340 euro verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug) - (bedragen voor energieleningen 2019);
  • 31.550 euro verhoogd met 1.650 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug).- (bedragen voor energieleningen 2020).

Lening 1%: niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen

Bepaalde niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw's,...) kunnen vanaf 1 oktober 2017 tot eind 2020 tot 15.000 euro lenen aan 1% (op tien jaar).