Energielening 2020

U kunt een energielening aanvragen bij het energiehuis  in uw gemeente.

Via de website mijnenergiehuis.be kunt u de contactgegevens van het energiehuis in uw buurt opzoeken. U kunt er ook terecht voor advies om uw energiefactuur te verlagen, voor ondersteuning bij de aanvraag van energiepremies en met al uw vragen over energiebesparing.

Lening 2%: algemene doelgroep

De lening aan 2% voor de algemene doelgroep kon slechts tot en met 2018 worden afgesloten. Sinds 2019 bestaat deze lening niet meer.

Lening 0%: eigenaars die verhuren via een sociaal verhuurkantoor

Ook deze lening bestaat niet meer en kon slechts tot en met 2018  worden afgesloten.

Lening 0%: prioritaire doelgroep

Enkel de prioritaire of kwetsbare doelgroep kan nog een energielening afsluiten tot 15.000 euro, terug te betalen over termijn van 10 jaar, intrest 0%. 

Het gaat om volgende doelgroepen:

 • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
 • huishoudens die recht hebben op een verwarmingstoelage van het verwarmingsfonds (Check voor alle voorwaarden zeker ook nog  https://www.verwarmingsfonds.be/index.php/wie-heeft-er-recht-op) en met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan
  • € 18.730,66 verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste (bedragen voor energieleningen 2019) 
  • € 19.105,58 verhoogd met € 3.536,95 per persoon ten laste (bedragen voor energieleningen 2020) 
 • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
 • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
 • beschermde afnemers
 • gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal
  • 31.340 euro verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug) - (bedragen voor energieleningen 2019);
  • 31.550 euro verhoogd met 1.650 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug).- (bedragen voor energieleningen 2020).

Lening 1%: niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen

Bepaalde niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw's,...) kunnen vanaf 1 oktober 2017 tot eind 2020 tot 15.000 euro lenen aan 1% (op tien jaar).