Voor wie?

Iedereen kan een energielening krijgen voor een woning die hij/zij verhuurt of bewoont. Het moet steeds gaan over een hoofdverblijfplaats in eigendom van natuurlijke personen. Er moet wel een energiehuis zijn voor uw gemeente, wat in enkel gemeenten in Vlaanderen niet het geval is. Kijk dus eerst hier na of er voor uw gemeente zo’n energiehuis actief is.

Sommige personen kunnen gratis hulp krijgen bij de werken:

 • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
 • huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 18.363,39 verhoogd met € 3.399,56 per persoon ten laste;

 • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;

 • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
 • beschermde afnemers;
 • gezinnen met bruto belastbaar inkomen van maximaal 30.060 euro (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar geleden).

Ze kunnen gratis hulp krijgen om:

 • te bepalen welke werken moeten worden uitgevoerd;
 • prijsoffertes aan te vragen;
 • een aannemer te kiezen;
 • de werken op te volgen;
 • premies en subsidies aan te vragen.

De hoger opgesomde doelgroepen hebben samen met de eigenaars die woningen verhuren via een SVK, ook recht op de 0% lening.