Energieplan

De regels en procedure:

 • Een energieplan bevat een lijst met maatregelen die het specifiek energiegebruik in de inrichting kunnen verminderen.
 • Alle maatregelen van deze lijst die een interne rentevoet (IRR) van minstens 15% na belastingen hebben, moeten uiterlijk binnen de drie jaar na conformverklaring van het energieplan of na hernieuwing van de milieuvergunning uitgevoerd worden.
 • Een energieplan wordt opgesteld door een aanvaarde energiedeskundige.
 • Indienen van het energieplan:
  • Indien het een inrichting betreft met een jaarlijks primair energiegebruik van meer dan 0,5 PJ, moet de aanvraag tot conform verklaring wordt aangetekend ingediend bij het Vlaams Energieagentschap, dat binnen de 40 dagen beslist of het plan al dan niet conform wordt verklaard. De conformiteit van het energieplan geldt dan voor een periode van 4 jaar.
  • Indien het energieplan is opgesteld in het kader van een hervergunning van een inrichting met een jaarlijks primair energiegebruik tussen 0,1 en 0,5 PJ, wordt het plan gewoon meegestuurd met de milieuvergunningsaanvraag.

doc bestandstandaardformulier voor een energieplan (48 kB) waarin alle verplicht te rapporteren onderdelen vermeld staan.

Een voorbeeldberekening voor de interne rentevoet na belastingen vindt u op de website van het auditconvenant.

Voor wie?

 • Bestaande inrichtingen met een jaarlijks primair energiegebruik groter dan of gelijk aan 0,5 PJ dienen sinds 1 juli 2005 in het bezit te zijn van een conform verklaard energieplan. Dit plan moet om de vier jaar geactualiseerd worden.
 • Inrichtingen met een gebruik dat tussen de 0,1 en 0,5 PJ schommelt, dienen een energieplan mee te sturen bij de eerstvolgende aanvraag tot hernieuwing van hun milieuvergunning. De maatregelen in het energieplan met een IRR van meer dan 15% moeten uiterlijk 3 jaar na de toekenning van de milieuvergunning uitgevoerd worden.
 • Bedrijven die toegetreden zijn tot een convenant en die in dit kader over een goedgekeurd energieplan beschikken, voldoen automatisch aan de bepalingen van het besluit, m.a.w. zij krijgen geen extra verplichtingen opgelegd.