Energiepremies voor niet-woongebouwen in 2021

Hieronder worden de maatregelen opgesomd waarvoor netbeheerder Fluvius in opdracht van de Vlaamse Regering in 2021 premies geeft voor bestaande niet-woongebouwen. 

Bent u niet aangesloten op het net van Fluvius maar wel op het plaatselijk vervoersnet van Elia, dan vindt u onderaan in het rode blok een link naar de investeringssteun die Elia in opdracht van de Vlaamse Regering toekent.

 

Isolatie en beglazing

De eerste stap naar een energiezuinig gebouw is goed isoleren.

In 2021 zijn er energiepremies voor: 

Installaties

Verwarming vergt heel wat energie. Ook de productie van warm water is een belangrijke verbruikspost. Verlichting is ook van tel. Elektriciteit kan u ook zelf opwekken met zonnepanelen.

In 2021 zijn er energiepremies voor: 

Voor andere maatregelen dan hierboven opgesomd kan er ook een premie worden gegeven als

  • een uitgevoerde energiestudie of energieaudit aantoont dat een investering in het gebouw een belangrijke energiebesparing oplevert in vergelijking met de bestaande situatie;
  • deze investering daadwerkelijk werd uitgevoerd.

Meer informatie.

Investeringssteun via Elia

Niet aangesloten bij Fluvius maar wel aangesloten op het plaatselijk vervoernet van elektriciteit bij Elia?

Voor energiebesparende investeringen in niet-woongebouwen geeft Elia investeringssteun als een energiestudie of energieaudit aantoont dat de investeringen een belangrijke energiebesparing opleveren en een terugverdientermijn hebben die langer is dan 2 jaar.

Voor de investering wordt uitgevoerd moet de energieaudit of energiestudie ter goedkeuring worden voorgelegd aan Elia.  Alle voorwaarden op www.elia.be.

Published on: 
09-08-2021