Energiepremies voor woongebouwen 2022

Verschillende energiepremies

In opdracht van de Vlaamse Regering geeft Fluvius energiepremies voor bestaande woongebouwen. 

Er bestaan verschillende soorten premies:

  • premies voor individuele maatregelen (dakisolatie, muurisolatie, ...)
  • premies voor het behalen van een bepaalde energieprestatie
  • premies waarin ook wordt voorzien in trajectbegeleiding (advies, begeleiding werken, ...)

U vindt hieronder meer informatie over de belangrijkste premies.

Daarnaast zijn er nog een aantal uitdovende premiemaatregelen die evenwel voor het gros van de bevolking niet meer van toepassing zijn. Het gaat dan specifiek om

  • de E-peilpremie voor nieuwbouw
  • de totaalrenovatiebonus

 

Disclaimer

Meerdere premies van Fluvius worden samen met de huidige renovatiepremie geïntegreerd in Mijn VerbouwPremie. U kunt deze premies nog aanvragen bij Fluvius tot en met 30 juni 2022. Tussen 1 juli en 30 september 2022 kunt u de premies die onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie tijdelijk niet aanvragen. Vanaf 1 oktober kunt u Mijn VerbouwPremie online aanvragen.  

Beschermde afnemers hebben op dit moment voor premieaanvragen bij Fluvius recht op verhoogde premies voor energiebesparende investeringen. Het bedrag van de Mijn VerbouwPremie wordt niet verhoogd voor beschermde afnemers, maar wel voor eigenaars die werken uitvoeren in de woning die ze zelf bewonen en van wie het gezinsinkomen onder bepaalde inkomensgrenzen valt.  

Voor dezelfde werken en dezelfde facturen is het niet mogelijk om zowel de Fluvius premie(s) als Mijn VerbouwPremie aan te vragen. Ga dus nu al na of het voor u interessanter is om nu de Fluvius premie(s) en eventueel de renovatiepremie aan te vragen of om te wachten tot u Mijn VerbouwPremie kan aanvragen. Een indicatie van waar u recht op kan hebben in Mijn VerbouwPremie krijgt u via de simulator

Er kunnen losse premies worden aangevraagd per uitgevoerde energiebesparende investering. Het gaat dan om isolatie en beglazing maar ook om installaties voor verwarming en warm water en zonnepanelen.

Meer informatie

Deze premie is niet gelinkt aan de uitvoering van een welbepaalde investering, maar aan het substantieel verbeteren van de energieprestatie van een woning of appartement.

Meer informatie

Begeleidingstrajecten
Published on: 
17-02-2022