EPC nodig? Wie doet wat?

Stelt u uw woning of kleine niet-residentiële eenheid te koop of te huur dan heeft u een EPC nodig. Dat brengt een aantal taken en verantwoordelijkheden met zich mee voor de verschillende partijen:

  • Verkoper/verhuurder
  • Energiedeskundige type A
  • Makelaar en notaris
  • Koper/huurder
  • Gebouwbeheerder (syndicus)
Verkoper/verhuurder

Een EPC moet aanwezig zijn uiterlijk vanaf het moment dat een woning, appartement of kleine niet-residentiële eenheid te koop of te huur wordt aangeboden. De verkoper/verhuurder legt het EPC voor aan de (potentiële) kopers/huurders. Is er ook een EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw aanwezig, dan legt de verkoper/verhuurder ook dit EPC voor.

De eigenaar (verkoper) stelt een erkende energiedeskundige type A aan. Het is aan te raden om verschillende energiedeskundigen type A te contacteren voor een offerte aangezien er door de overheid geen vaste prijs opgelegd wordt. Let bij uw keuze op de kwaliteit die wordt aangeboden. Bij het opstellen van een EPC komt heel wat werk kijken en dit vraagt de nodige tijd van de energiedeskundige, zowel voor, tijdens als na het inspectiebezoek. 

De eigenaar kan vooraf aan het plaatsbezoek de nodige documenten verzamelen die de energiedeskundige kan gebruiken bij de opmaak van het EPC, zoals geldige facturen van energiebesparende werken aan de woning of de kleine niet-residentiële eenheid. Als er geen  documenten  voorhanden zijn die als bewijsstuk bij de opmaak van het EPC kunnen gebruikt worden, wordt gerekend met vastgelegde standaardwaarden, waardoor het EPC meestal minder goed scoort. Op de aanstiplijst staan alle documenten vermeld die mogelijks als bewijsstuk kunnen gebruikt worden.

Opgelet, als u als eigenaar een woning of een kleine niet-residentiële eenheid te koop of te huur aanbiedt via zoekertjes, advertenties, ... moet u de juiste gegevens uit het EPC mee publiceren!

Energiedeskundige type A

De energiedeskundige type A moet ter plaatse langskomen om de woning of de kleine niet-residentiële eenheid te inspecteren. Hij kijkt daarbij naar het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie .... Bij de opmaak van het EPC moet de energiedeskundige het inspectieprotocol volgen.

Hoe u het plaatsbezoek kunt voorbereiden en welke documenten en gegevens u best al opzoekt, leest u hier.

De opmaak van het EPC gebeurt met behulp van de certificatiesoftware die door het VEKA ter beschikking wordt gesteld. Het EPC wordt ondertekend door de energiedeskundige.

Hoe de energiedeskundige het EPC opmaakt na afloop van het plaatsbezoek, leest u hier.

De energiedeskundige type A moet voor de opmaak van het EPC de eigenaar (verkoper) informeren over de bewijsstukken die onder bepaalde voorwaarden kunnen gebruikt worden bij de opmaak van het EPC. Opgelet, deze bewijsstukken moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moeten het volledige adres, de datum en de auteur moeten worden vermeld. Om discussie tussen de eigenaar en de energiedeskundige te vermijden wordt de aanstiplijst met ontvangen documenten ondertekend door beide partijen.

Wat de energiedeskundige nog voor u kan doen na de opmaak van het EPC, leest u hier.

Makelaars en notarissen

Makelaars en notarissen kunnen de (ver)kopers informeren over de verplichting van het EPC met een handige brochure die illustreert wat het EPC inhoudt. 

Makelaars en notarissen moeten er bij het publiceren van de woning of kleine niet-residentiële eenheid in advertenties over waken dat de juiste informatie over het EPC wordt gepubliceerd!

Bij de verkoop van een residentieel of klein niet-residentieel gebouw wordt het EPC overgedragen aan de koper. In de notariële akte wordt een clausule met betrekking tot het EPC opgenomen. Als er zonder geldige reden,  geen EPC voorhanden is, meldt de notaris dit aan het VEKA.

Bij het sluiten van een huurovereenkomst ontvangt de huurder een kopie van het energieprestatiecertificaat.

Is er een EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw aanwezig, dan wordt dit eveneens overgedragen aan de koper/huurder.

Gebouwbeheerder (syndicus)

De gebouwbeheerder speelt een belangrijke rol bij het EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Hij licht de VME (vereniging van mede-eigenaars) in van het moment waarop het EPC moet aanwezig zijn. Hij bereidt de inspectie van de energiedeskundige voor: hij zorgt voor het verzamelen van alle bewijsstukken over de gemeenschappelijk beheerde delen (muren, vloeren, daken, collectieve installaties voor verwarming, warm water, ventilatie, zonne-energie) en ook voor de nodige toegangen doorheen en rond het gebouw en de gemeenschappelijke stookplaats.

Raadpleeg het handige stappenplan

Koper/huurder

Als potentiële koper of huurder heeft u het recht om steeds naar het EPC te vragen. Het is een verplichting voor verkopers/verhuurders om u het juiste EPC voor te leggen.  

Koopt u de woning of het kleine niet-residentiële eenheid, dan krijgt u het gehandtekende EPC op moment van ondertekening van de akte. Bij verhuur krijgt u een kopie van het gehandtekende EPC. Is er ook een EPC voor de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw aanwezig, dan moet u hiervan eveneens een exemplaar ontvangen.

Het VEKA controleert steekproefsgewijs op aanwezigheid en correctheid van het EPC en op de advertentieverplichting. Heeft u een vraag, dan kunt u het VEKA steeds contacteren.

Published on: 
15-01-2019