Toepassingsgebied van het EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen

Situatie 1: winkel met bovenliggend appartement

Een gebouw bevat een winkel en een wooneenheid die alleen te bereiken is via de winkel. Er is slechts één gebouweenheid-ID toegekend door het gebouwenregister, aangezien de wooneenheid geen aparte toegang heeft. De winkel heeft een oppervlakte van 300 m² en een volume van 900 m³. De wooneenheid heeft een oppervlakte van 120 m² en een volume van 500 m³. Welk EPC moet opgemaakt worden?

kNR winkel  
  • U maakt voor het hele gebouw een EPC op voor een kleine niet-residentiële eenheid, waarbij u de wooneenheid mee opneemt in het EPC van de winkel. Zie ook de case hiernaast over het samennemen van een residentiële eenheid met een kleine niet-residentiële eenheid.
Situatie 2: winkelstraat

In een winkelstraat palen verschillende opeenvolgende winkels aan elkaar. Elke winkel heeft een eigen gebouw-ID. Moeten de opeenvolgende winkels meegenomen worden in het aaneengesloten niet-residentiële deel?

kNR winkelstraat  
  • Neen, het aaneengesloten niet-residentiële deel wordt bepaald binnen eenzelfde gebouw. Aangezien het hier gaat om verschillende gebouwen met elk een eigen gebouw-ID, worden de aanpalende winkels niet meegenomen in de bepaling van het aaneengesloten niet-residentiële deel.
Situatie 3: kantoor met bovenliggend appartement

Een gebouw bevat een kantoor waarboven een wooneenheid gelegen is. Elke eenheid heeft een eigen gebouweenheid-ID. De wooneenheid staat leeg.  Moet ik deze woonst samennemen met het kantoor en één EPC voor een kleine niet-residentiële eenheid opstellen?

  • Als er voldaan is aan de samenneemvoorwaarden (zie case hiernaast), mag u deze meenemen in het EPC van het kantoor. Dit is echter niet verplicht, u mag ook twee aparte EPC’s opstellen: één voor het kantoor (EPC voor een kleine niet-residentiële eenheid) en één voor de wooneenheid (EPC voor een bestaand woongebouw).

Hoeveel en welke EPC's moeten er opgesteld worden bij gebouwen met zowel een wooneenheid als een niet-residentieel deel? Wat met kantoren die ook een magazijn hebben?

Raadpleeg het stappenplan.

Published on: 
18-05-2020