Energiestatistieken

Energiebalans en cijfers groene energie en WKK
overzichtsgrafiek bruto binnenlands energieverbruik

Om tot deze energiecijfers te kunnen komen, gelden voor verschillende doelgroepen verplichtingen inzake rapportering:

Vanaf 2005 worden er verplichtingen om energiegegevens te rapporteren opgelegd aan

 • de elektriciteits- en aardgasnetbeheerders;
 • de exploitanten van warmtekrachtinstallaties;
 • de exploitanten van hernieuwbare energie-installaties;
 • de exploitanten van zelfopwekkingsinstallaties.
 • EPB in cijfers
 • Aantal verslaggevers, startverklaringen, aangiftes
 • Open data

Op de energiekaart vindt u heel wat rapporten over de uitgekeerde energiepremies en kan u ook zelf rapporten op maat samenstellen.

 • EPC residentiële gebouwen
 • Kengetallen EPC residentieel per gemeente
 • EPC publieke gebouwen

Het Vlaams Energieagentschap voert heel wat marktonderzoek uit bij zowel burgers, bedrijven, energiedeskundigen, verslaggevers, makelaars, ...

 • Groene stroom
 • Groene warmte
 • WKK