Energiestatistieken

Energiebalans en cijfers groene energie en WKK
grafiek bruto binnenlands energieverbruik Vlaanderen sinds 1990 tot en met 2018

Om tot deze energiecijfers te kunnen komen, gelden voor verschillende doelgroepen verplichtingen inzake rapportering:

Vanaf 2005 worden er verplichtingen om energiegegevens te rapporteren opgelegd aan

 • de elektriciteits- en aardgasnetbeheerders;
 • de exploitanten van warmtekrachtinstallaties;
 • de exploitanten van hernieuwbare energie-installaties;
 • de exploitanten van zelfopwekkingsinstallaties.
 • EPB in cijfers
 • Aantal verslaggevers, startverklaringen, aangiftes
 • Open data

Op de energiekaart vindt u heel wat rapporten over de uitgekeerde energiepremies en kan u ook zelf rapporten op maat samenstellen.

 • EPC residentiële gebouwen
 • Kengetallen EPC residentieel per gemeente
 • EPC publieke gebouwen

Het Vlaams Energieagentschap voert heel wat marktonderzoek uit bij zowel burgers, bedrijven, energiedeskundigen, verslaggevers, makelaars, ...

 • Groene stroom
 • Groene warmte
 • WKK