Energiestatistieken

Energiebalans en hernieuwbare energie inventaris

Vanaf 2005 worden er verplichtingen om energiegegevens te rapporteren opgelegd aan

 • de elektriciteits- en aardgasnetbeheerders;
 • de exploitanten van warmtekrachtinstallaties;
 • de exploitanten van hernieuwbare energie-installaties;
 • de exploitanten van zelfopwekkingsinstallaties.
 • EPB in cijfers
 • Aantal verslaggevers, startverklaringen, aangiftes
 • Open data
 • EPC residentiële gebouwen
 • Kengetallen EPC residentieel per gemeente
 • EPC publieke gebouwen
 • Groene stroom
 • Groene warmte
 • WKK

Onder meer

 • Energiebewustzijn en gedrag bij huishoudens
 • Draagvlak windenergie
 • Tevredenheidsonderzoek elektrische voertuigen
 • Onderzoek bij aannemers over BEN bouwen