Partner van de energietransitie

Door gerichte investeringen, innovatie en samenwerking tussen alle partners kunnen we de energietransitie versnellen.

Partners van de energietransitie in Vlaanderen erkennen het grote maatschappelijke belang van de energietransitie voor Vlaanderen en gaan actief meewerken aan de uitvoering ervan.
Ze nemen een voorbeeldfunctie op:

  • ze ondersteunen de optimale energie-efficiëntie, de elektrificatie van het energiegebruik, de afbouw van fossiele brandstoffen en de omslag naar groene en andere klimaatvriendelijke energiebronnen
  • ze engageren zich om als organisatie voortdurend zuiniger, slimmer en groener met energie om te gaan
  • ze sensibiliseren medewerkers, leden en klanten om voortdurend zuiniger, slimmer en groener met energie om te gaan.
  • ze informeren via eigen communicatie over de energietransitie. Zowel wat de transitie inhoudt, het maatschappelijk belang als de manier waarop iedereen de transitie mee kan helpen realiseren. U belicht daarbij steeds de principes 'zuiniger, slimmer en groener'. Op die manier vertellen we allen samen het positieve verhaal van de maatschappelijk belangrijke energietransitie.

Aan elke partner wordt gevraagd om het officiële label in de eigen communicatie te gebruiken, in het kader van informatie, diensten of producten die gelinkt zijn aan de energietransitie.

De partners van het eerste uur
Partner worden?

Werkt uw organisatie actief mee aan de energietransitie?
Wenst u een voorbeeldrol op te nemen en de campagne nog breder bekend te maken?
Vul ons aanvraagformulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Published on: 
22-10-2021