EPB-pedia: alles over EPB

Nieuws
  • 22-11-2021 – De versie 12.0.8 van de EPB-software 3G is beschikbaar via de automatische updates. U kunt de versie ook downloaden. In deze versie zijn enkel bugs voor het Brussels en het Waals Gewest opgelost. Voor Vlaanderen is er geen verschil tussen 12.0.7 en 12.0.8. Vanaf 6 december 2021 is de versie 12.0.8 vereist voor het indienen van startverklaringen en aangiften op de energieprestatiedatabank .
  • 03-08-2021Nieuwsbrief 2021-04 geeft meer info over de eerste principiële goedkeuring van het Energiebesluit: vrijstaande zorgwoningen worden EPB-plichtig, het S-peil vanaf 2022 en de wijziging van de indientermijn van uitzonderingsaanvragen.