Hoe moet de EPB-aangifte worden ingediend bij een dossier waarbij in fases wordt gebouwd?

Bij een renovatie moet per aard van het werk een EPB-aangifte worden ingediend, voor de uiterste indiendatum. De uiterste indiendatum voor de EPB-aangifte van elk deel (dus per andere ‘aard van het werk’) is 5 jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning of na het neerleggen van de melding.

Voorbeeld

De stedenbouwkundige vergunning omvat het verbouwen en uitbreiden van een woning. In realiteit wordt eerst de verbouwing uitgevoerd, daarna de uitbreiding.

Voor de ‘verbouwing’ wordt de EPB-aangifte ingediend binnen de uiterste indiendatum van het verbouwde deel. Als dan later de uitbreiding start, moet de EPB-aangifte voor de 'uitbreiding' worden ingediend uiterlijk 5 jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning.

Invoer in de EPB-software Vlaanderen

Per 'aard van het werk' maakt de verslaggever een deelproject aan en per deelproject wordt een EPB-aangifte ingediend. Bij een uitbreiding en verbouwing bijvoorbeeld, zal de verslaggever 2 deelprojecten aanmaken en 2 EPB-aangiften indienen.

Invoer in de EPB-software 3G

Per ‘aard van het werk’ maakt de verslaggever een ‘gebouw’ aan en per gebouw wordt een EPB-aangifte ingediend. Bij een uitbreiding (<800m³) en een verbouwing bijvoorbeeld, zal de verslaggever 1 gebouw ‘renovatie’ aanmaken.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
12-05-2020