De EPB-aangifte aanpassen en opnieuw indienen?

De EPB-aangifte aanpassen en die opnieuw indienen, is niet mogelijk. De EPB-aangifte is uniek en kan in principe slechts éénmaal definitief worden ingediend.

Een hernieuwingsaangifte is enkel toegelaten om administratieve fouten recht te zetten, zoals foute adresgegevens van de bouwplaats, foutieve gegevens in verband met de aangifteplichtige(n) …

Een hernieuwingsaangifte indienen om andere fouten recht te zetten, is niet mogelijk. De voorlopige EPB-aangifte is bedoeld als instrument om de ingevoerde gegevens te controleren en de resultaten te verifiëren.

Uitzondering

Nadat de EPB-aangifte formeel is ingediend, wordt een nieuwe EPB-aangifte slechts in twee situaties toegestaan.

Dat kan enerzijds na goedkeuring van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) als wordt bewezen dat de verslaggever bij het opstellen van de EPB-aangifte materiële fouten heeft gemaakt in de rapportering.

Dat kan anderzijds op bevel van het VEKA als tijdens een controle blijkt dat de verslaggever niet waarheidsgetrouw heeft gerapporteerd.

Kan er voor extra investeringen na het indienen van een EPB-aangifte, een nieuwe EPB-aangifte worden ingediend om te genieten van een vermindering van onroerende voorheffing?

Na de uitvoering van de werken, dient de verslaggever uiterlijk 12 maanden na de ingebruikname van het gebouw namens de aangifteplichtige de EPB-aangifte in bij het VEKA. De verslaggever stelt de EPB-aangifte op conform de uitgevoerde werken. Hij omschrijft de maatregelen die de energieprestaties en het binnenklimaat van het gebouw bepalen en berekent of het gebouw voldoet aan de EPB-eisen.

Hij is verantwoordelijk voor de correcte rapportering van de feitelijke toestand van het gebouw in de EPB-aangifte. De periode van 12 maanden dient om eventueel nog aanpassingen door te voeren om het gebouw, vóór het definitief indienen van de EPB-aangifte, nog conform(er) met de energieprestatie-eisen te maken.

Na het verstrijken van die periode behoren bijkomende maatregelen of extra werkzaamheden niet meer tot de verleende stedenbouwkundige vergunning. De bijkomende maatregelen worden beschouwd als nieuwe werkzaamheden die losstaan van de in de EPB-aangifte gerapporteerde werken.

Als de EPB-aangifte vroeger dan 12 maand na de ingebruikname wordt ingediend, wordt de datum van definitief indienen van de EPB-aangifte ook beschouwd als het formeel einde van de werkzaamheden en eventuele aanpassingen of verbeteringen.

Kan en mag een aangifteplichtige nog wijzigingen uitvoeren aan een uitgevoerde project, na het indienen van de EPB-aangifte?

Het Energiedecreet stelt: "De aangifteplichtige of zijn rechtsopvolgers mogen de in de EPB-aangifte vermelde installaties of constructies enkel wijzigen of vervangen in zoverre de wijzigingen of vervangingen elk op zich minstens de prestaties leveren die vermeld werden in de EPB-aangifte".

De aangifteplichtige mag dus na het indienen van de EPB-aangifte nog wel verbeterende maatregelen nemen, maar geen maatregelen uitvoeren die de energieprestatie verminderen of het binnenklimaat slechter maken.

Het VEKA kan tot vijf jaar na het indienen van de EPB-aangifte controles uitvoeren om na te gaan of ze correct en waarheidsgetrouw zijn gerapporteerd door de verslaggever. Het VEKA kan ook tot vijf jaar na indiening nagaan of de energieprestatie en het binnenklimaat nog minstens even performant zijn.

Eventuele verbeteringen na het indienen van de EPB-aangifte zijn toegelaten, maar worden niet meer gevaloriseerd via het indienen van een nieuwe EPB-aangifte of nieuw EPC-bouw. Er kan na verbeteringswerken wel een EPC voor bestaande gebouwen worden opgesteld.

Geldig voor alle aanvragen

Regelgeving
Published on: 
15-01-2021