Hoe EPB-aangifte opmaken als nog niet alle werken zijn afgerond binnen de 12 maanden na ingebruikname van de nieuwbouwwoning?

De verslaggever heeft de taak om,  voor nieuwbouw of gelijkwaardig, uiterlijk 12 maanden na ingebruikname correct de as-builtsituatie op dat moment te rapporteren. Hij rapporteert dus enkel de al uitgevoerde maatregelen (bijvoorbeeld: dakopbouw zonder dakisolatie, de ventilator zonder de warmterecuperatie … ).

Als de ingediende EPB-aangifte van het uitgevoerde project niet voldoet aan de gestelde eisen, zal er een administratieve geldboete worden opgelegd aan de aangifteplichtige.

Eventuele verbeteringen na het indienen van de EPB-aangifte zijn toegelaten, maar worden niet meer gevaloriseerd via het indienen van een nieuwe EPB-aangifte of nieuw EPC-bouw. Er kan na verbeteringswerken wel een EPC voor bestaande gebouwen worden opgesteld.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
07-03-2019