Aangrenzende onverwarmde ruimte (AOR)

Definitie

Elke aangrenzende, niet-geklimatiseerde ruimte waarvan het ontwerpteam beslist heeft dat die niet tot het beschermde volume (BV) behoort, vormt een aangrenzende onverwarmde ruimte (AOR).

Een AOR is steeds een bovengrondse constructie. Een ondergrondse aangrenzende, niet-geklimatiseerde ruimte beschouwt u als een kelder of kruipruimte.

Rekenmethode

Een AOR beïnvloedt de energieprestatie van een gebouw op twee manieren:

 • via de transmissieverliezen doorheen de scheidingsconstructies van het gebouw die grenzen aan de AOR; 
 • via eventuele zonnewinsten die via de transparante delen van de AOR het gebouw binnenkomen.

De warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie wordt berekend door een warmtebalans te maken tussen:

 • de verliezen tussen de verwarmde ruimte en de AOR en
 • de verliezen tussen de AOR en de buitenomgeving. Daarbij speelt de temperatuurreductiefactor b van de aangrenzende ruimte een rol. Meer uitleg hierover is terug te vinden in §14 van het transmissiereferentiedocument.

De invloed van de AOR kan op twee manieren in de energieprestatie worden ingerekend. U kunt de geometrie ervan buiten beschouwing laten of u kunt deze in detail ingeven. De mogelijkheid die u kiest, wordt zowel op de transmissieberekeningen als op de berekeningen van de zonnewinsten toegepast.

AOR buiten beschouwing laten

U kunt steeds kiezen om de geometrie van de AOR buiten beschouwing te laten. U hoeft dan geen extra invoer te doen.

Afhankelijk van het type berekening wordt de AOR op een andere manier beschouwd, wat een invloed heeft op de temperatuurreductiefactor b en de beschouwing van de bezonning.

Berekening voor: Transmissieverliezen via AOR Zonnewinsten via AOR
Verwarming AOR wordt gelijkgesteld met de buitenomgeving (b=1) AOR vormt wel belemmering: geen doorzonning naar het BV
Koeling en oververhitting AOR wordt gelijkgesteld met de binnenomgeving (b=0) AOR vormt geen belemmering: wel doorzonning naar het BV

Let op: bij transparante scheidingsconstructies die grenzen aan de AOR mag u in dit geval geen rekening houden met de geometrie van de AOR bij de bepaling van de beschaduwingshoeken.

AOR in detail inrekenen

Als de AOR aan de volgende voorwaarden voldoet, kunt u de geometrie van de AOR in detail inrekenen:

 • de AOR grenst maar aan één energiesector en
 • er is geen hygiënische ventilatie tussen de AOR en het beschermde volume.

Als u de AOR in detail inrekent, houdt u rekening met de volgende conventies:

 • directe doorzonning van de AOR kunt u enkel beschouwen als loodrecht op het middelpunt van de transparante scheidingsconstructie, tussen de AOR en het beschermd volume, ook de buitenwand van de AOR transparant is. De invallende bezonning op die transparante scheidingsconstructie tussen AOR en BV wordt verminderd met het product 0,95 * FF * gg van de tegenoverliggende transparante buitenwand. Daarbij is FF de raamreductiefactor en gg de zontoetredingsfactor van de betreffende beglazing. Deze berekening gebeurt automatisch in de EPB-software.
 • Bij de gedetailleerde bepaling van de beschaduwingshoeken van de transparante scheidingsconstructie die grenst aan de AOR houdt u rekening met de geometrie van de AOR (bijvoorbeeld: opaak dak van de AOR).
 • De behandeling van bouwknopen gebeurt op dezelfde manier als bij het beschermde volume. U rekent alleen de bouwknopen in de scheidingsconstructies tussen het beschermde volume en de AOR in.

Verder gelden er nog volgende conventies, waar de EPB-software rekening mee houdt:

 • de interne warmtewinsten in de AOR worden gelijk gesteld aan nul.
 • De reductiefactor b van de AOR wordt berekend volgens de norm NBN EN ISO 13789.
 • De geabsorbeerde zonnewinsten in de AOR worden bepaald door de directe doorzonning van de AOR in mindering te brengen van de totale binnenkomende zonnewinsten van de AOR.
 • De indirecte zonnewinsten van de aangrenzende energiesector worden gelijkgesteld aan de fractie (1-b) van de geabsorbeerde zonnewinsten in de AOR. De berekening hiervan kan verschillen voor ruimteverwarming, ruimtekoeling en het risico op oververhitting.

Invoer in software

Deze screenshot toont stap 1 van hoe u een AOR moet ingeven in de EPB-software.

1. Geef een scheidingsconstructie in die grenst aan de AOR.

Deze screenshot toont stap 2a (vereenvoudigde berekening) van hoe u een AOR moet ingeven in de EPB-software.Deze screenshot toont stap 2b (gedetailleerde berekening) van hoe u een AOR moet ingeven in de EPB-software.

2. Kies vervolgens de berekeningswijze.

 • Kiest u voor ‘vereenvoudigde berekening’, dan is er geen extra invoer vereist. De AOR wordt buiten beschouwing gelaten.

 • Kiest u voor ‘gedetailleerde berekening’, dan zult u de AOR in detail moeten ingeven.  

Deze screenshot toont stap 3a van hoe u een AOR moet ingeven in de EPB-software.Deze screenshot toont stap 3b van hoe u een AOR moet ingeven in de EPB-software.

3. Ga naar de knoop ‘Niet-beschermde volumes’ en maak een nieuw volume aan door op het blauwe plus-teken te klikken. Vul de nodige gegevens in.
Tip: het volume wordt op dezelfde manier berekend als het beschermde volume.

Deze screenshot toont stap 4a (opake scheidingsconstructie) van hoe u een AOR moet ingeven in de EPB-software.Deze screenshot toont stap 4b (transparante scheidingsconstructie) van hoe u een AOR moet ingeven in de EPB-software.

4. Ga terug naar de scheidingsconstructie van het beschermde volume die grenst aan de AOR en koppel deze aan de AOR.

Als het om een transparante scheidingsconstructie gaat, zult u ook moeten aangeven of er een scheidingsconstructie van de AOR is die zonnewinsten geeft.
Let op: dit mag u enkel aanduiden indien er zich in de buitenwand van de AOR loodrecht op het middelpunt van de transparante scheidingsconstructie ook een transparante scheidingsconstructie bevindt.

 

5. Ga naar de knoop ‘Scheidingsconstructies’ van de AOR en geef alle scheidingsconstructies van de AOR in, zoals u ook doet voor de scheidingsconstructies van het beschermd volume.
Tip: u kunt pas de gegevens van de scheidingsconstructies aanpassen als u minstens één scheidingsconstructie van het beschermde volume hebt gekoppeld aan de AOR.

6. Als u alle scheidingsconstructies tussen het BV en de AOR hebt ingegeven, kunt u ook de bouwknopen toevoegen onder de knoop ‘Bouwknopen’.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
18-05-2020