Uitzondering voor venster dat uitkijkt op een overdekt terras

[Standpunt VEKA] De onderstaande figuur toont hoe u de overstekhoeken kunt berekenen voor vensters die uitkijken op een overdekt terras.

De linker overstekhoek van het venster is vrij gemakkelijk te bepalen. De hoek bedraagt 118° en is dus groter dan 90°. De rechter overstekhoek van het venster is 0°.

Voor het bepalen van de verticale overstekhoek en de horizonhoek van het venster is meer denkwerk nodig. U moet bepalen hoeveel beschaduwing het bovenliggende plafond en het gebouw aan de overkant van de straat geeft op het middelpunt van het venster.

Voor het bepalen van de verticale overstekhoek en de horizonhoek beschouwt u de opening waarlangs de zon op het venster kan schijnen. In de tekening is dat ‘opening x’.

In planzicht moet u eerst het middelpunt van het venster verbinden met het beginpunt en het eindpunt van ‘opening x’. Van de hoek tussen beide lijnen bepaalt u de bissectrice.

Op die bissectrice neemt u een verticale doorsnede (= zie snede AA’). Op die doorsnede AA’ meet u dan zowel de verticale overstekhoek (hier 42°) als de horizonhoek (hier 8°).

venster_overdekt_terrasLet op! Bovenstaande is een standpunt van het VEKA en zal leiden tot correctere inrekening van de bezonning. Het is niet verplicht om deze methode toe te passen. U mag in dit geval ook de maximale verticale overstekhoek rapporteren.

Geldig voor alle aanvragen