Isolatielaag bij het beoordelen van bouwknopen

Principe voor  het beoordelen van bouwknopen

Zowel bij de definitie van een bouwknoop als bij de toepassing van de basisregels voor een EPB-aanvaarde bouwknoop speelt de term ‘isolatielaag’ een belangrijke rol.  De continuïteit van de isolatieschil moet gegarandeerd zijn om warmteverlies doorheen bouwknopen te beperken. Als een constructielaag meerdere isolerende lagen bevat, is  het belangrijk om duidelijk te definiëren welke samenstellende laag van het constructie-element fungeert als de isolatielaag. Het doorbreken van deze isolatielaag moet vermeden of beperkt worden.

De isolatielaag van een scheidingsconstructie van het verliesoppervlak is voor de beoordeling van bouwknopen per definitie de bouwlaag met de grootste warmteweerstand.

Voorbeelden

De scheidingsconstructie bevat ... Isolatielaag bij de beoordeling van bouwknopen is Dikte voor het beoordelen van de bouwknoop  
1 homogene isolatielaag isolatielaag dikte van de isolatielaag 1 homogene isolatielaag in een klassiek geïsoleerde spouwmuur1 homogene isolatielaag in een massieve muur in metselwerk met buitenisolatie
geen isolatielaag bouwlaag met grootste warmteweerstand dikte van de bouwlaag met de grootste warmteweerstand niet geïsoleerde vloer op volle grond

geen isolatielaag in een massieve buitenmuur

meerdere isolatielagen die niet op elkaar volgen isolatielaag met grootste warmteweerstand dikte van de bouwlaag met de grootste warmteweerstand muur met zowel spouwisolatie als buitenisolatie
1 samengestelde isolatielaag opgebouwd uit meerdere isolerende lagen die opeenvolgend zijn de samengestelde laag met oppervlaktegewogen warmteweerstand totale dikte van de samengestelde isolatielaag buitenisolatie op isolerend metselwerkopbouw van een houtskeletwand
zowel opeenvolgende als niet-opeenvolgende isolerende lagen bouwlaag met grootste warmteweerstand (opeenvolgende isolatielagen te beschouwen als 1 isolatielaag) dikte van de bouwlaag met de grootste warmteweerstand  

 

Niet-homogene isolatielaag

Een niet-homogene isolatielaag, zoals bij voorbeeld isolatie tussen houten regelwerk (vergelijk houtskeletbouw), is gekenmerkt door één oppervlaktegewogen warmtegeleidbaarheid (R-waarde ). Bij de beoordeling van bouwknopen is dergelijke niet-homogene laag te bekijken als één isolatielaag.

Samengestelde bouwlaag als isolatielaag

Meerdere, al dan niet homogene, isolerende lagen vormen samen één isolatielaag als voldaan is aan elk van onderstaande voorwaarden:

  • de isolerende lagen volgen elkaar aaneensluitend op EN;
  • er bevindt zich geen luchtlaag tussen de isolerende lagen EN;
  • elk van de isolerende lagen heeft een λ-waarde kleiner dan of gelijk aan 0,2 W/mK.

Let op: u moet de ononderbroken opeenvolging van bouwlagen die aan de bovenstaande voorwaarden voldoen, verplicht beschouwen als één samengestelde bouwlaag. U kunt voor de beoordeling van bouwknopen dus niet kiezen om de bouwlagen apart te beschouwen en bijvoorbeeld slechts één van hen te laten meetellen als isolatielaag! Dit om te vermijden dat de basisregels – waarvan de strengheid gelinkt is aan de isolatiekwaliteit van de isolatielagen – te laks kunnen aangewend worden.

Maximale afstand van de onderbreking in de isolatielaag

Om van een bouwknoop te kunnen spreken, bedraagt de maximale onderbrekingsafstand van de isolatielaag 40 cm. De onderbrekingsafstand is de kortste afstand ‘a’ tussen twee uiteinden van de volwaardige isolatielaag.

maximale afstand bij een onderbreking in de isolatielaag
maximale afstand bij een onderbreking in de isolatielaagmaximale afstand bij een onderbreking in de isolatielaag

Let op: is deze afstand ‘a’ groter dan 40 cm, dan is de onderbreking geen bouwknoop, maar een afzonderlijke scheidingsconstructie van het verliesoppervlak. Deze afzonderlijke scheidingsconstructie heeft een eigen U-waarde en oppervlakte A op basis van de buitenafmetingen van de onderbreking. De randen van de onderbreking vormen dan ook lineaire bouwknopen, omdat hier twee scheidingsconstructies van het verliesoppervlak samenkomen.

 

 

Voorbeelden

 

 

Een betonnen kolom onderbreekt de isolatielaag.

lineaire bouwknoop

schildeel

Doorsnede waarbij een kolom een lineaire bouwknoop vormt in het vlak van het vlak van het gevelvlak

a < of = 0,40 m.

 

 

Ja, de kolom is een lineaire bouwknoop in het vlak van het gevelvlak.

nee

Doorsnede waarbij een kolom een afzonderlijke scheidingsconstructie vormt met een eigen U-waarde en oppervlakte A op basis van buitenafmetingen

a > 0,40 m.

nee

Ja, de kolom is een afzonderlijke scheidingsconstructie met een eigen U-waarde en oppervlakte A op basis van buitenafmetingen.

Let op: op bepaalde types lineaire bouwknopen is deze maximale onderbrekingsafstand niet van toepassing (zie §2.2 en §2.3 van het FAQ-document).

Andere pagina's over Definitie bouwknopen

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/11

Published on: 
04-06-2020