Voorbereiding

pijlga naar de volgende fasepijlpijlpijlpijl

 

 

 

Laat u tijdig begeleiden

Leg uw ambitieniveau vast

 • Bouwheer, architect en EPB-verslaggever overleggen in deze fase wat ze willen realiseren en of dat bouwtechnisch en financieel haalbaar is. Later kunnen ze nog bijsturen, maar dat kan ingrijpende gevolgen hebben voor het ontwerp of het budget.
 • De bouwheer maakt de gekozen ambitie kenbaar aan alle bouwpartners.

Stel duidelijke en volledige contracten op

 • De bouwheer bepaalt met de architect wat zijn of haar opdracht inhoudt, wat en hoe hij of zij daarvoor betaalt en legt het vast in het contract:

  • Opmaak van uitvoeringsplannen en eventuele detailtekeningen (bouwknopen).
  • Afspraken over de overdracht van werkstukken (bijvoorbeeld: foto’s op de werf of de opname van foto’s in het werfverslag). Deze worden niet automatisch overgedragen.
  • Nazicht van offertes, facturen en vorderingsstaten. Dit is geen standaardtaak van de architect.
 • De bouwheer bepaalt met de EPB-verslaggever precies de inhoud van de  opdracht, wat en hoe hij of zij daarvoor betaalt en legt het vast in het contract:
  • Advies over technieken en het doorrekenen van verschillende maatregelen behoren niet tot de standaardtaken van een EPB-verslaggever. Velen bieden dat wel aan, naast de verplichte wettelijke taken (voorafberekening, indiening van de startverklaring en de EPB-aangifte).
  • Bezoeken ter plaatse of niet, aantal en frequentie.
  • Detailniveau van de berekening (bijvoorbeeld: bouwknopen in detail of niet).
  • Simulatie van verschillende maatregelen en wijzigingen
  • Bezorgt de EPB-verslaggever de bouwheer een checklist met nodige stavingsstukken?
  • Leg de betalingsmethode vast (betaal niet de volledige factuur, vooraleer de volledige opdracht is gerealiseerd).

Let op: de bouwheer/aangifteplichtige kan ervoor kiezen om een aantal zaken in detail te laten meerekenen of hij kan de EPB-verslaggever laten werken met standaardwaarden. Detailberekeningen kunnen leiden tot een lager en dus beter E-peil. Om de detailwaarden te mogen meerekenen heeft die extra metingen, testen en/of geldige stavingsstukken nodig. De bouwheer/aangifteplichtige spreekt best de aanpak tijdig af met de EPB-verslaggever.

Geldig voor alle aanvragen