Voorbeeld: zolder en kelderruimte

Woning met een toegankelijke en bruikbare zolderruimte binnen het beschermde volume en een kelderruimte buiten het beschermde volume

De bruikbare vloeroppervlakte is de som van :

  • de vloeroppervlakte van de gelijkvloerse verdieping
  • de vloeroppervlakte van de eerste verdieping
  • en de toegankelijke en bruikbare zoldervloeroppervlakte (enkel de zone waar er minstens 1,50 m bruikbare hoogte beschikbaar is)

De kelder behoort niet tot het beschermde volume. De oppervlakte van de keldervloer rekent u niet mee.

Als de zolder niet tot het beschermde volume zou behoren (en dus een AOR zou zijn), rekent u de vloeroppervlakte niet mee in de gebruiksoppervlakte.

bruikbare vloeroppervlakten van een woning

Geldig voor alle aanvragen