E-peil voor niet-residentiële gebouwen

Sinds 2017 geldt een E-peileis voor alle niet-residentiële gebouwen (EPN), dus niet enkel voor kantoren en scholen. De E-peileis en het E-peil worden anders berekend dan voor 2017, namelijk via de EPN-methode.

Afhankelijk van de aanwezige functies in het gebouw geldt een andere E-peileis. Voor twee kantoorgebouwen die uit verschillende functionele delen bestaan (bijvoorbeeld: een deel kantoor en een deel bijeenkomst cafetaria/refter) kan de E-peileis dus verschillen:

  • als de EPN-eenheid uit slechts 1 functioneel deel bestaat: de E-peileis van de nieuw op te richten EPN-eenheden kunt u vinden in de tabel met E-peileis per EPN-eenheid.  
  • Als de EPN-eenheid verschillende functionele delen bevat: de E-peileis voor de EPN-eenheid wordt bepaald als weging in functie van de bruikbare vloeroppervlaktes van de aanwezige functionele delen. Er wordt gesommeerd over alle functionele delen f van de EPN-eenheid. Dat gebeurt via de volgende formule:

formule van het E-peil voor niet-residentiële gebouwen

waarin:

Eeis = de E-peileis voor de EPN-eenheid, (-);

Agross, fct f   = de bruikbare vloeroppervlakte van het functionele deel f, in m²;

E eis, fct f   = de E-peileis voor het functionele deel f, (-);

Agross  = de totale bruikbare vloeroppervlakte van de EPN-eenheid, in m².

 

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
21-02-2019