EPB-eisentabellen per aanvraagjaar

Meest recente wijzigingen

  • Voor nieuwe woongebouwen met bouwaanvraag vanaf 2021 verstrengt de E-peileis naar E30, in plaats van E35 in 2020.
  • Ingrijpende energetische renovaties moeten vanaf 2020 voldoen aan E70 in plaats van E90. Vanaf 2022 gaan we naar E60, zodat ze vanaf dan voldoen aan de langetermijndoelstelling.

EPB-eisentabel per jaar

Bekijk de EPB-eisentabel die overeenstemt met de periode waarbinnen de bouwaanvraag of melding is ingediend. Die datum vindt u op het ontvangstbewijs van de gemeente of het postbewijs bij aangetekende verzending.

Wat het E-peil, S-peil ... precies betekent, vindt u uitgelegd onder EPB-eisen.

Voor landbouwgebouwen en sommige beschermde gebouwen gelden afwijkende EPB-eisen.

Umax- en Rmin-eisen per aanvraagjaar 

Wat de U-waarde maximaal mag zijn, hangt af van de datum van de bouwvergunningsaanvraag:

Let op:  om E30 te behalen richt u best op betere U-waarden dan wettelijk vereist. 

Opmerking: voor vloeren op volle grond is voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2016 enkel een Umax-eis van toepassing en geen Rmin-eis. Voor bouwaanvragen voor 1 januari 2016 was er keuze voor vloeren op volle grond:

  • ofwel de R-waarde (zonder overgangsweerstanden) van de vloer op volle grond aftoetsen aan de Rmin-eis;
  • ofwel de U-waarde van de vloer aftoetsen aan de Umax-eis.

E-peileis per functie voor niet-residentiële gebouwen

Geldig voor alle aanvragen

Definities
Regelgeving

Energiebesluit: