EPB-eisentabellen per aanvraagjaar

Meest recente wijzigingen

  • Voor nieuwe woongebouwen met bouwaanvraag vanaf 2022 verstrengt de S-peileis naar S28, in plaats van S31. Tegelijk is er een compensatiemogelijkheid: een wooneenheid waarbij het strengere S-peil van S28 niet wordt behaald (maar wel S29, S30 of S31) voldoet wél aan de EPB-eisen, als een strenger E-peil wordt behaald:
    • als voor bouwaanvragen in 2022 een E-peil van E25 wordt behaald (in plaats van E30);
    • als voor bouwaanvragen vanaf 2023 een E-peil van E20 wordt behaald (in plaats van E30). 
  • Ingrijpende energetische renovaties moeten vanaf 2022 voldoen aan E60 in plaats van E70, zodat ze voldoen aan de langetermijndoelstelling.
  • De E-peileisen voor een aantal functies binnen niet-residentiële gebouwen zijn sinds 2022 aangescherpt, zowel voor nieuwbouw als voor ingrijpende energetische renovaties.

EPB-eisentabel per jaar

Bekijk de EPB-eisentabel die overeenstemt met de periode waarbinnen de bouwaanvraag of melding is ingediend. Die datum vindt u op het ontvangstbewijs van de gemeente of het postbewijs bij aangetekende verzending.

Wat het E-peil, S-peil ... precies betekent, vindt u uitgelegd onder EPB-eisen.

Voor landbouwgebouwen en sommige beschermde gebouwen gelden afwijkende EPB-eisen.

Umax- en Rmin-eisen per aanvraagjaar 

Wat de U-waarde maximaal mag zijn, hangt af van de datum van de bouwvergunningsaanvraag:

Let op:  om E30 te behalen richt u best op betere U-waarden dan wettelijk vereist. 

Opmerking: voor vloeren op volle grond is voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2016 enkel een Umax-eis van toepassing en geen Rmin-eis. Voor bouwaanvragen voor 1 januari 2016 was er keuze voor vloeren op volle grond:

  • ofwel de R-waarde (zonder overgangsweerstanden) van de vloer op volle grond aftoetsen aan de Rmin-eis;
  • ofwel de U-waarde van de vloer aftoetsen aan de Umax-eis.

E-peileis per functie voor niet-residentiële gebouwen

Geldig voor alle aanvragen

Definities
Regelgeving

Energiebesluit:

Published on: 
16-02-2021